Piratpartiets begrunnelse

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Den digitale utviklingen går fort. Det er ikke mange år siden selvangivelsene ble levert på papirform, mobiltelefoner var noe de aller rikeste installerte i bagasjerommet på bilen, og bankpersonalet lo dersom en kunde forespurte muligheten til å betale regninger fra datamaskin eller over telefon.

Det kanskje aller viktigste som har skjedd i løpet av de siste 20 år er at folk flest har fått tilgang til å publisere og dele tanker og åndsverk på internett. Piratpartiet mener at det er svært viktig å ta vare på den demokratiserende effekten – internett gjør at enkeltindividet får mer makt, myndighet, frihet og kunnskap.

Den «digitale revolusjonen» har også sine skyggesider – de fleste kan vel si seg enig om at spam, barneporno, virus og DDoS-angrep er uønsket. Mobbing er også et utbredt problem, og for enkelte som f.eks. ikke helt vil vedkjenne seg egne ytringer fra tidligere i livet er det et alvorlig problem at «internett glemmer aldri». Samfunnsutviklingen virker generelt opprivende på gamle forretningsmodeller og enkelte bransjer og profesjoner, og det er alltid folk som ikke ønsker omstillinger velkommen. Piratpartiet mener at dette er en nødvendig kostnad å ta – det er umulig å stoppe utviklingen for å ivareta særinteresser.

Den digitale revolusjonen både muliggjør og trivialiserer overvåkning, og dette er en alvorlig motvekt til Internetts demokratiserende virkning. For noen tiår siden var «Stasi» et fy-ord, synonymt med «ekstremt omfattende overvåking», og boken «1984» var en skrekkvisjon for hvordan samfunnet kunne utvikle seg dersom statsmaktene fikk for mye makt og overvåkningsmuligheter. Grensene for hva slags overvåkning som er regnet som akseptabel har stadig forskjøvet seg, dersom utviklingen får fortsette vil overvåkningen til og med her hjemme overgå både «Stasi-nivå» og «1984-nivå». Piratpartiet mener at dette er en meget uheldig utvikling.

Piratpartiet mener vi står ovenfor et veiskille nå. Piratpartiet er sterkt tilhenger av en fortsatt demokratiserende samfunnsutvikling med et fritt og levende internett. Piratpartiet tror (i likhet med Jonatan Zittrain i «The Future of the Internet And How to Stop It») at det er en alvorlig risiko for en utvikling hvor enkeltindividets frihet i det digitale samfunn vil bli svært begrenset.

Det er lett å ta dagens personlige frihet og et fritt og åpent Internett for gitt. Piratpartiet ser at dette er verdier vi lett kan miste dersom vi lar særinteresser få styre den digitale agendaen. Piratpartiet mener at det er av overordnet betydning å få inn folk på Stortinget som forstår den digitale utviklingen. Piratpartiet mener at personlig frihet og et fritt og åpent Internett per i dag er en av de viktigste sakene for fremtiden både med tanke på næringspolitikk, den teknologiske utviklingen, og forbedringen av demokratiet.