Programkomitéen

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Programkomitéen er en arbeidsgruppe som jobber med koordinering, redigering og korrekturlesing av Piratpartiets program. Fram til landsmøtet i 2017 het gruppen Programbanden.

Programkomitéens sammensetning

På landsmøtet i Oslo 12.–13. mai 2018 ble følgende medlemmer valgt inn i Programkomitéen:

Historien til Programbanden

Programbanden ble opprettet og valgt på Piratpartiets landsmøte 16. og 17. mars 2013, og har i første omgang hovedfokus på Kjerneprogrammet. Det ble valgt inn 6 personer i den første Programbanden (se sidehistorikken for denne wiki-siden).

På landsmøtet 21. og 22. mars 2015 ble følgende personer valgt inn i den nye Programbanden:

På landsmøtet i 2015 ble Targeir Attestog utnevnt som leder.

På landsmøtet i Trondheim 12.–13. mars 2016 ble følgende medlemmer valgt inn i Programbanden:

Suppleringsmedlem tatt opp i Programbanden i januar 2017:

Asbjørn Ulsberg

På landsmøtet i Bergen 6.–7. mai 2017 ble følgende medlemmer valgt inn i Programkomitéen:

Programkomitéens arbeid

Arbeidet foregår på GitHub, forslag til forandringer kan legges inn i issue-trackeren for å unngå at de går i glemmeboken, og detaljer omkring forslagene kan diskuteres.

Møtereferater finnes her: Programbandereferater

Se også denne oversikten over arbeid som pågår med breddeprogrammet: Programforslag