Referat Unge Pirater sentralstyremøte 2017-06-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette referatet er ikke godkjent!

Dette referate er ikke godkjent av godkjenningdyktig instans. Innholdet i referat kan være feilaktig, eller være av misvisende karakter. Det bes dermed at referat blir lest med varsomhet.

Vedtak som er gjort under møte er gyldig, men dette referat skal ikke benyttes som kilde på vedtaket.

Hvorfor legger vi ut ikke godkjente referater? Se Åpenhet.


Sentralstyremøte 16. Juni 2017 klokken 21.00 CEST

Sted: Mumble, YPE, rom nr Unge Pirater

Tilstede: Adrian Tveito Ingebrigtsen, Silje Marie Elliasen, Erlend Øien, Anders Kleppe,

Fraværende: Thomas Sviund (meldt forfall grunnet internett mangel)

Møteleder: Adrian

Referent: Anders

Godkjenning av innkalig med valg av møtetleder og referent

[Vedtak: Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referat fra sist sentralstyremøte

https://wiki.piratpartiet.no/index.php/Referat_Unge_Pirater_sentralstyrem%C3%B8te_2017-06-03

[Vedtak: Enstemmig godkjent] (Navnet til Adrian endres til korrekt, føres ikke i referatet på wiki, ,men forrige wikireferat endres til korrekt stavelse)

Arbeid gjort siden sist sentralstyremøte.

Unge Piraters stemme er fratatt stemmerett i Piratpartiets sentralstyre. Informasjonsssak. Styret vil ta opp saken kontinuerlig i samarbeid med generalsekretær.

Valg av platform for kommunikasjon.

Adrian ønsker styret ser på Discord eller Slack. Discord kan vi opprette egen server gratis, hvor alle som ønsker kan få tilgang til felles kanal for lett å komme kontakt med sentralstyret og sekretariatet. Det kan opprettes lukkete rom for sentralstyert og sekretariate for å bedrive intern samtaler, det er fult mulig å ha møtere på servern der. Discord har kryptering (ikke end-to-en kryptering). Appelerer allerede til målgruppen til Unge Pirater.

Slack er industristandart verktøy for kommunikasjon, koster penger med større gruppe, krever mer verifisering, men er også kryptert, støtter også rom og kan også hoste samtaler. Appelerier ikke like mye til målgruppen.

Forslag til vedtak: Adrian oppretter og klargjør en Discord server for bruk til intern komminkasjon i styret og sekretariatet, men gjøres også åpent tilgjengli for alle intresserte for rask og effektiv kommunikasjon med uPIR. Unge Pirater vil bruke Discord som fast kommunkasjons platform internt, men også som en tilgjengelighet for allmenheten for å nå sentralstyeret og sekretariatet.

Det er enighet om at platform for kommunikasjon skal først og fremst treffe målgruppen 13-26 år.

[Vedtak foreslått av Adrian: Enstemmig godkjent] Discord brukes fra og med neste styremøte.

Piratpartiet

Etter møte med sentralstyret i Piratpartiet, har uPIR representant mistet stemmerett i styret. Andre hendelser har skjedd som er av en forunderlig karrakter, henviser til tidliger utsendt mail med vedlegg sendt av Geir (gen.sek. i PIR). Anbefaler også styret å lese mail samtalen "Svar på tilsendte spørmål til Unge Pirater".

Diskusjoner om hvordan Unge Pirater skal forholde seg til Piratartiets stilling til Unge Piratpartiet. Piratpartiet har uten sentralstyrevedtak nektet Unge Pirater stemmerett i sentralstyret til Piratpartiet. Det vurderes å utarbeide en pressemelding slik forholdet til Piratpartiet har utviklet seg siden forrige sentralstyremøte i Unge Pirater. Det er enighet i styret om å samarbeide med støtteorganisasjoner i den situasjonen som har opstått mellom Unge Pirater og Piratpartiet siden Piratpartiets landsmøte i Bergen i mai 2017.

Vedtak: Saken er fremdeles en diskusjonssak og vil diskuteres kontinuerlig frem mot neste sentralstyremøte i Unge Pirater.

[Vedtak: Enstemmig godkjent]

Arbeidsmøte med sekretariatet

Det bør avholdes en strategimøte for hvordan arbedet med å bygge opp uPIR skal gjøres i lag med sekretariatet.

Forslag til vedtak: Sentralstyret innkaller til arbeidsmøte med sekretariatet den 23. juni eller 30 juni 2017. Endelig avgjørelse om tid avgjøres på Discord av styremedlemmene i felleskap, dog senest 20. april 23:59.

[Vedtak: Enstemmig godkjent]

Budsjett

Juster budsjettforslag ligger vedlagt mailen. Unge Pirater bør ha et budjsett å jobbe med, som setter rammer for hva vi bruker penger på. Budsjettforslaget er ikke endelig og kan justerers på møte. Referatet finnes her https://1drv.ms/x/s!Aizt9umsjfJ1gbRCTWf4Fu2t2yUx4g

[Vedtak: Budsjettforslag Enstemmig godkjent]

Fast møte dag og tid hver 14 dag. Med beklagelse fra Adrian av sent første oridnære møte.

I hennhold til uPIRs vedtekter skal sentralstyre isamles hver 14 dag med mindre flertall av styret 3 dager før planlagt møte kanselerer møte. Vi bør derfor velge en fast dag å sammles på.

Forslag foreligger om en fast ukedag utenom helg. Fredag foreslått. Klokkeslett blir for nå fastslått til 20:00 annehver fredag med oppstart 30. juni 2017.

[Vedtak: Enstemmig godkjent]

IT

For å få start på IT siden av piartiet må noen inviseteringer til. Adrian har også funnet et domene han ønsker uPIR eide: upir.no.

Forslag 1 til vedtak: Adrian har fått sentralstyrets tilattelse til å velge hosting leverandør. Forslag 2 til vedtak: Adrian har fått sentralstyrets tilattelse til å velge hosting leverandør og anskaffe domenet upir.no.

Vedtak om hvilket forslag som skal stemmes over. 1 eller 2: [Forslag 2 enstemig vedtatt.]

Avstemming for forslag 2: [Vedtak: Enstemmig godkjent]

Eventuelt

Møtet avsluttet 23:21 CEST, 04:21 ICT