Referat ekstraordinært landsmøte 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Tilbake til Landsmøter

Piratpartiets ekstraordinære landsmøte 2014

5.-12. juni 2014

Landsmøtet var heldigitalt og foregikk på xlm14.piratpartiet.no


Stemmesystemet var utviklet av Fredrik Mundt.

  • Antall inviterte stemmeberettigede: 177
  • Antall registrerte stemmeberettigede: 25


Valg av andre nestleder

  • Hvem velger du som Piratpartiets andre nestleder?
Resultat: 
Avholdende : 0 Stemmer 
Gorm Hanssen : 3 Stemmer 
Tale Haukbjørk Østrådal : 18 Stemmer 
Sanity check: Did we miss something? 21/21 

Vedtatt: Tale Haukbjørk Østrådal er vedtatt som Piratpartiets andre nestleder.

Valg av revisor

  • Overlater landsmøtet valget av revisor for inneværende periode til sentralstyret?
Resultat: 
Avholdende : 1 Stemmer 
Nei : 0 Stemmer 
Ja : 23 Stemmer 
Sanity check: Did we miss something? 24/24 

Vedtatt: Landsmøtet overlater valget av revisor for inneværende periode til sentralstyret.

Distribuert demokrati

  • Valg av størrelse på den økonomiske støtten til utviklingen av distribuert demokrati
Resultat: 
Avholdende : 5 Stemmer 
NOK 100.000 : 8 Stemmer 
NOK 50.000 : 6 Stemmer 
NOK 25.000 : 5 Stemmer 
Sanity check: Did we miss something? 24/24 

Vedtatt: Distribuert demokrati støttes med inntil NOK 100.000,- per år.

Vedtekter

  • Godkjennes vedtektsforslaget?
Resultat: 
Avholdende : 0 Stemmer 
Nei : 0 Stemmer 
Ja : 23 Stemmer 
Sanity check: Did we miss something? 23/23 

Vedtatt: Vedtektsforslaget er godkjent.

Unge Pirater i sentralstyret

  • Bør Unge Pirater selv velge sin representant til sentralstyret?
Resultat: 
Avholdende : 0 Stemmer 
Nei : 0 Stemmer 
Ja : 25 Stemmer 
Sanity check: Did we miss something? 25/25 

Vedtatt: Unge Pirater velger selv sin representant til sentralstyret.

Budsjett

  • Godkjennes budsjettforslaget?
Resultat: 
Avholdende : 3 Stemmer 
Nei : 0 Stemmer 
Ja : 21 Stemmer 
Sanity check: Did we miss something? 24/24

Vedtatt: Budsjettforslaget er godkjent.