Referat fra årsmøte i Agder Piratparti 2015-03-28

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sakspapirer

Årsmelding for Agder Piratparti 2014

Budsjett

I norske kroner.

Inntekter Utgifter
Statsstøtte 13284,74
Kontingent 974,40
Leiarseminar 3500
T-skjorter 1000
Flagg 1000
Trykksaker 1000
Arendalsuka 2000
Roll-up 1000
Andre kostnader 1000
Sum 14259,14 11000
Overskot 3259,14

Kommentar: Det kjem ikkje til å bli utbetalt støtte til oss før til sommaren.

Innkalling

Innkalling til ordinært årsmøte i Agder Piratparti i 2015

Tid: 28. mars 2015 klokken 14.00

Sted: Mumble-serveren til Unge Pirater EU

Oppmøtte: Geir Wick, Targeir Attestog, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Anders Kleppe, Fredrik Alexander De Lange, Tale Haukbjørk Østrådal, Geir Ohna

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal/Targeir Attestog

Referent: Geir Wick

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og agenda
  • Innkallelse er godkjent
  • Targeir går gjennom Årsmelding, Aust-Agder og Vest-Agder PIR ble slått sammen. Det ble blant annet gjort forsøk på å få til aktiviteter for partimedlemmene.
  • Budsjett og regnskap

Fikk utbetalt 10.000 i statstøtte. Det ble brukt i underkant av 3.000 på Arendalsuka på parkering, campingsbord, bøker og godteri.

10 kr i bankgebyr.

Refusjon for partytelt (ble ikke brukt): 900 kr.

3 kr i kredittrenter.

Har en saldo på 7200 kr, og 3500 av dem ble brukt på seminar.

Underslaget gjør at vi har lite penger igjen og det vil ta tid før vi får mer inn.

Utbetaling av støtte:

Kan ikke uttale seg om det nå. Må skrive et redusert budsjett. Trykt materiale kan skrives av på Arendalsuka. Deltagerne har lest gjennom, og regnskap, årsmelding og budsjett er godkjent.

Styrevalg

Targeir Attestog er valgt som styreleder (kaptein).

Tale Haukbjørk Østrådal er valgt som 1. styrmann (1. nestleder).

Geir Ohna er valgt som styremedlem.

Fredrik de Lange er valgt som 2. nestleder.

Anders Kleppe er valgt som styremedlem.

Geir Wick er valgt som varastyremedlem.

Styremedlemmene ble enstemmig valgt av de frammøtte på akklamasjon.

Valglistene

Årsmøtet koordinerer innlevering av valglistene, og oppdaterer hverandre på hvordan det ligger an. Anders reiser til Kristiansand på mandag og leverer listene tirsdag morgen siden Tale er bortreist. De to jobber sammen med piratrelaterte saker i påsken.

Arendalsuka

Fredrik de Lange har det overordnede ansvaret for å koordinere Arendalsuka, men han kan ikke fikse alt alene. Geir Ohna melder interesse. Tale ønsker å være med i så stor grad hun rekker det, men kan være dobbeltbooket pga. studiestart og at hun går på et studie med mye obligatorisk undervisning.


Nytt medlemsmøte er satt opp 10. april 19:30