Referat fra årsmøte i Oslo Piratparti, mars 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

REFERAT FRA ÅRSMØTET I OSLO PIRATPARTI 27. MARS 2014

Årsmøtet startet ca. 19:20 etter litt tid på å samle folk, sette opp skype- og videoforbindelse etc.


1. Godkjenning av innkalling/dagsorden

Godkjent.


2. Valg av dirigent

Manuel Lains


3. Valg av referent

Thomas Gramstad


4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Øystein Jakobsen og Øystein Middelthun


5. Leders tale/styrets beretning

Fungerende leder for Oslo Piratparti Manuel Lains gikk gjennom årsberetningen. Enstemmig godkjent.

Årsberetningen vil også bli lagt ut på Piratpartiets wiki.


6. Regnskap

Null inn, null ut.

(Penger som ble brukt ble bevilget direkte fra Sentralstyret til valgkampen.)


7. Budsjett

Vi har partistøtte ca. NOK 42 000 for hele 2014, utbetales til oss kvartalsvis.

Styret foreslår å bruke pengene slik:

     50% på rekruttering og aktiviteter
     25% settes av til reiseutgifter
     25% spares

Vedtatt.


Oslo Piratparti vurderer muligheten for å håndtere hele sin økonomi i Bitcoin.

Oslo Piratparti kan med det demonstrere transparens og åpenhet, alle økonomiske transaksjoner vil ligge åpent.

Ulemper: Veksle frem og tilbake i norske kroner. Problemer ift. byråkratiet (men kan også gi god PR).

Lang diskusjon om (flere) fordeler og ulemper. Bør nok skrives eller gjennomgås andre steder enn i dette referatet.


8. Gjennomgang av innkomne forslag

Innkommet forslag 1:

"Oslo Piratparti skal fremme benyttelse av kryptovaluta og skal selv være en pionér. Oslo Piratparti skal både oppbevare og benytte kryptovaluta, som f.eks. Bitcoin, der det er praktisk gjennomførbart.

Konkret vil vi:

 - Opprette Bitcoin-konto og oppbevare majoriteten av våre midler
   på en offentlig kjent, transparent adresse.
 - Benytte Bitcoin for å betale for tjenester der det er mulig.
 - Refunderinger fra Piratpartiet skal så langt som mulig betales
   i den kryptovaluta som ønskes (f.eks. Dogecoin, Litecoin)"

Enstemmig vedtatt.


Innkommet forslag 2:

Vedtekter, forslag fra Manuel Lains, variant 1 (med to årsmøter), med endringer (bl.a. mulighet for forhåndsstemming) og innarbeidet revidert forslag fra Ole-Alexander Mellingsæter om representasjon av Unge Pirater i styret:

Enstemmig vedtatt.


9. Avstemning

Tatt under hvert punkt.


10. Valg av styre

Kandidater til styreverv:

Manuel Lains (gjenvalg) Thomas Gramstad (gjenvalg) Thor Harald Johansen (ny) Øystein Jakobsen (gjenvalg) Øystein Sættem Middelthun (gjenvalg)

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

Manuel Lains ble valgt som leder av Oslo Piratparti. Thor Harald Johansen ble valgt som nestleder av Oslo Piratparti.


11. Evt.

Ingen saker.


Årsmøtet ble hevet ca. 22:15.