Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 2013-04-19

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ekstraordinært styremøte 2013-04-19

Oppmøtte via Skype i alfabetisk rekkefølge: Even Solum Gran, Geir Aaslid, Håkon Wium Lie (måtte forlate møtet tidlig pga annen avtale), Tale Haukbjørk, Øyvind A. Holm

Valg av ordstyrer og referent

Ingen ordstyrer valgt, fellesreferat via Etherpad!

Ekstraordinært landsmøte 8.–9. juni

Plassering

Valget står mellom Trondheim og Kristiansand! Konsensus har vært å legge det til Trondheim, men ny informasjon angående Kristiansand kom opp 19. april etter innsats fra deler av fylkesstyret i Vest-Agder og Rogaland!

Trondheim

For: Sentralt plassert i landet! Det vil bli lettere for folk fra hele landet (spesielt nordfra) å komme seg dit! Nå når det nettopp har blitt mange nye fylkeslag i Nord-Norge, kan det virke inspirerende på miljøet der! Det er også et godt piratmiljø i Trondheim fra før! Kan være en god ting å ha et møte i en by som har ett av de største piratlagene!

Mot: Litt smalt bredbånd! Maks 5000 kr i leie! "Vi har hatt møte der"!

Kristiansand

For: Gratis/ ingen leie. Lett å transportere deltagere. Bra internettforbindelse!

Mot: Ikke midt i landet. Kan forårsake høye reiseutgifter!

Avstemming

For Trondheim: Even, Geir, Håkon, Øyvind For Kristiansand: Tale Avholdende:

Budsjett

Foreløpig budsjettutkast:

Leie for lokalet: Maks 5.000 kr Leie av ekstern båndbredde kommer på 3.800 kr! Dette finnes ut av senere! Totalt beregnede kostnader: 8.800 kr

Forslag fra Geir om vi kan få noen teknologiske aktører til å sponse båndbredden!

Annet angående landsmøtet

Sjekkliste og ting som må forberedes ligger på <http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Forbedringsforslag_landsmøter>! Se også <http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=A/V-utstyr_til_arrangementer>!