Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 2013-04-23

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra ekstraordinært styremøte i Piratpartiet Norge 2013-04-23

Møtet foregikk via Skype, med disse deltakerne i alfabetisk rekkefølge: Even Solum Gran, Geir Aaslid, Tale M. Haukbjørk Østrådal, Øystein Jakobsen, Øyvind A. Holm

Valg av ordstyrer og referatansvarlig

Ingen ordstyrer ble valgt, Øyvind A. Holm er referatansvarlig.

Angående ekstraordinært landsmøte i Trondheim

Navn på landsmøtet

I og med at det ble avholdt ordinært landsmøte i Oslo 16.–17. mars i Oslo, kalles dette møtet for «ekstraordinært landsmøte», jfr. §6 i vedtektene.

Formell møteinnkalling sendes ut til alle medlemmer minst tre uker før møtet i henhold til §6, siste frist for innkommende saker til møtet må være Piratpartiets sentralstyre ihende minst fire uker før møtet. Øystein J. fremhever at et ekstraordinært landsmøte har ingen formelle krav til dagsorden, og vi står fritt til å bestemme hva agendaen skal være.

Arrangementsansvarlig

Even Solum Gran utnevnes til arrangementsansvarlig på grunn av at han bor i Trondheim.

Eventuelt breddeprogram

Det foregår pr. i dag arbeid på wikien og GitHub, <https://github.com/piratpartiet/breddeprogram>, men det inkluderer veldig mange saker som går utenfor kjerneprogrammet. Dette må sikkert skjæres inn på fordi vi kan ikke mene noe om alt. Øyvind forklarte litt om arbeidet som foregår på wikien og GitHub. Øystein J. påpekte at han hadde vært innom der, og han syntes det var litt vel omfattende. Øyvind A. H. påpekte at dette er kun forslag til breddeprogram som det ekstraordinære landsmøtet skal ta stilling til. Dokumentet som utarbeides legges til grunn, og forslag til forandringer stemmes over. Dette er for å få gjort så mye som mulig i forveien så vi unngår å kaste bort tid på det på møtet.

Møtet ble avsluttet kl. 22:31.