Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 2014-01-29

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Arbeidsmøte/ekstraordinært sentralstyremøte for Sentralstyret onsdag 29. januar, kl. 19.00.

Tilstede: Øystein Middelthun, Even Solum Gran, Øystein Jakobsen (forlot møtet ca. 20:30), Tale Haukbjørk (Ankom møtet ca. 21:00)

Ikke tilstede: Geir Aaslid, Håkon Wium Lie, Øyvind A. Holm

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Even Solum Gran

Landsmøtet

Møtet ble brukt til å arbeide med program for landsmøtet. Mange i partiet mener at det ikke er satt av nok tid til saksbehandling. Dette ble tatt til etterretning og utkastet til program ble endret.

Det ble også ryddet litt opp i rekkefølgen og prioritering av sakene.

Stream er bekreftet fungerende av Tale.

Avstemningssystemer er klart for bruk, Fredrik Nordhammer har ansvar for dette.

Vedtak om digitale verktøy under landsmøtet

Det har blitt meldt bekymring om hvorvidt bruk av digitale verktøy for avstemming er i henhold til partiets vedtekter. Dette ble stemt over av de som var tilstede ca kl.21.30, med 4 positive stemmer. Bruk av digitale verktøy er vedtatt.