Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 2014-04-08

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ekstraordinært styremøte 8. april 2014

Tilstede med stemmerett: Øystein Jakobsen, Even Solum Gran, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk, Øystein Middelthun

Tilstede uten stemmerett: Ole-Aleksander Mellingsæter

Ikke tilstede: Thomas Gramstad

Møteleder: Ole-Aleksander Mellingsæter

Referent: Øystein Jakobsen

Agenda:

Ekstraordinært landsmøte

1) Vedta ny dato for det ekstraordinære landsmøtet

Middelthun foreslår fra 8. mai kl. 19.00 til 15. mai kl. 19.00 slik at man har tid til å melde seg inn før landsmøtet.

Avstemning:

Enstemmig vedtatt.

2) Ferdigstille vedtektsforslaget

Øystein Middelthun og Øyvind A. Holm ønsket å se en differanse mellom fremlagt vedtekstforslag og det originale. Øystein M påpeker at alt utover redaksjonelle endringer må skilles ut som egne vedtektsforslag, hvis de i det hele tatt skal være med. Medlemmer har ikke anledning til å fremme saker til det ekstraordinære landsmøtet, og sentralstyret må derfor være svært forsiktige med å fremme saker selv. Dette gjelder bl.a. hvis forslaget om Landsstyret skal være med, siden det ikke har vært formulert som vedtektsforslag tidligere.

Systemet må legges opp slik at medlemmene kan endre sin stemme helt frem til landsmøteslutt.

Vi gikk igjennom punktene. Det var flere punkter som ble endret på men stort sett av redaksjonell art. Noen innholdsmessige endringer ble gjort, f.eks. at varamedlemmer skal velges i prioritert rekkefølge ble lagt inn, men det var kun ufarlige endringer. Punktet om prokura sto svært diffust og potensielt skadelig slik det står nå, og det ble laget nye forslag til avstemning.

Vedtektene ble nesten gått gjennom.

3) Ferdigstille budsjettforslaget

Ikke rukket.

4) Lage wikiside

Påbegynt av Middelthun.

5) Sende invitasjon

Ikke rukket.