Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 2015-03-06

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ekstraordinært sentralstyremøte 6. mars 2015 klokken 18.00

Tilstede: Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad, Øystein Jakobsen, Øyvind A. Holm, Fredrik Kabdebo Nordhammer, Anders Kleppe

Fraværende: Even Solum Gran, Ole-Aleksander Mellingsæter

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Øystein Jakobsen

Saksliste

Godkjenning av innkallelse og agenda

[Enstemmig godkjent]

Økonomiske forhold

Øystein Middelthun har på vegne av Piratpartiet innlevert en formell politianmeldelse for grovt underslag.

Foreløpige beregninger antyder et underslått beløp i størrelsesordenen NOK 250.000-350.000 av Piratpartiets midler, men dette kan endre seg.

Vedkommende kan for øyeblikket ikke kontaktes, leiligheten er tom og han er antatt flyktet til Danmark.

Underslaget er gjort på flere måter:

 • Lønnsoverføringer
 • Hotellbruk
 • Middager
 • Leilighet

Det har blitt opprettet egen epostadresse som han tilsynelatende har oppgitt til kreditorer for å skjule tilsendte fakturaer fra hoteller, restauranter o.l. fra oss andre.

Aksjoner utført:

 • Sperret Mastercard og Visakort i DnB
 • Vedkommende er fjernet fra styrelister og admin-grensesnitt. Vanlig mail beholdes inntil videre for å kunne kontakte ham.
 • Sperret adgangskort til House of Business

Aksjonsliste:

 • Fylkesstyrene må informeres snarest (imorgen, Øystein M)
 • Det må informeres om på landsmøtet
 • Vedkommende vil bli sagt opp. Det er viktig at oppsigelsen går etter boka.
 • Styrevedtak gjennomført, enstemmig vedtatt.
 • Aksjoner videre avventes i påvente av kontakt med advokat. (Tale)
 • Trekke autorisasjoner fra AltInn (Øystein J)
 • Informere regnskapsfører (Anders)
 • Revisor? (avventer dialog med regnskapsfører)
 • Det vil bli innlevert en separat politianmeldelse fra en annen involvert part i forbindelse med leiligheten
 • Kontakte journalist, informere og rådspørre (Avvente litt, men det vil raskt nå media så snart fylkesstyrene har blitt informert.)
 • Kalle inn til styremøte mandag (Øystein J)

Unge Pirater trenger ny landsmøteorganisator

Merch-gruppa? Kontakter i Polen - Expoline? (tror Tale) Spør Anders/Daniel B. om dette.

Reboote Akershus fylkesstyre

Er det noen kandidater til generalsekretærvervet ved landsmøtet? (Anders K.? Noen andre?)

I løpet av styremøtet, 30 minutter etter at styret fattet vedtak om å si ham opp, kom vedkommende med sin egen oppsigelse. Etter samtale med advokat etter møtet besluttet styret å godta denne oppsigelsen.

Styret sender ham beskjed for å informere om godkjenning av oppsigelsen, og at han har blitt anmeldt.

[Møtet avsluttet 19:37]