Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 2015-03-09

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ekstraordinært sentralstyremøte 9. mars 2015 klokken 19.00

Tilstede: Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Lasse Gregersen, Thomas Gramstad, Fredrik Kabdebo Nordhammer, Øystein Jakobsen

Fraværende: Even Solum Gran, Øyvind A. Holm

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: , Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Godkjenning av innkallelse og agenda

[Enstemmig godkjent]

Mediehåndtering

Saken er allerede ute, og Jakobsen har håndtert saken bra. Det er en del vitser ute og går, naturligvis, men de fører teknisk sett til økt oppmerksomhet til oss, som igjen er positivt. Middelthun har snakket med Håkon, som ikke kunne se at vi kunne ha håndtert saken bedre. Vi har også fått veldig mange støtteerklæringer.

Oppgaver i forbindelse med underslaget

Middelthun har vært i kontakt med nåværende regnskapsfører, og de skal ha et møte på onsdag.

Thomas har sett på kontrakten som har blitt laget med regnskapsfører, og den har bare vært signert fra vår side. Han stiller spørsmål ved om regnskapsfører er lovlig tilsatt hos oss når vi ikke har en kopi av kontrakten som er signert av begge parter. Vi må finne den fullstendige kontrakten. (Anders og/eller Øystein Jakobsen)

Thomas vil gjerne at sekretariatet blir lagt til faktura [a] piratpartiet.no så de har innsyn der. (Utført iløpet av møtet.) Han foreslår også at vi overfører penger til DnB fra Nordea så fort som mulig slik at minst tre personer har tilgang til konto, har fullt innsyn, og kan hjelpe til med åpenhet rundt økonomien vår. Det finnes også muligheter for at en enkeltperson ikke kan ta ut over et visst beløp alene. Thomas vil sjekke om dette er mulig hos DnB.

Vi har også fått inn en søknad til stillingen som er fratrådt fra en tidligere MdGer.

Landsmøtet

Vi har landsmøte om knappe to uker, og trenger noen som kan overta organiseringen. Manuel i Oslo PIR er en sterk kandidat.

Thomas tar på seg oppgaven med å fikse landsmøtemiddag, Punjabi Masala, Pilestredet 63B [NB: Sted endret senere]

Thomas har også vært i kontakt med Sturle Sunde i bitmynt.no, som vet at han må fikse overnatting selv og er informert om hvor det er lettest å organisere dette med andre pirater.

Vi har en pirat i Göteborg som skal få jobbe for oss i sommer. Thomas følger henne opp og inviterer henne på landsmøtet.

Andre saker som må ferdigstilles til LM:

  • Gå gjennom regnskapet for 2014 med regnskapsfører
  • Sakspapirer
  • Årsberetning (nesten ferdig, med unntak av den siste tids hendelser)
  • Ordstyrer: Theodor Helland, som var ordstyrer på forrige landsmøte, har ikke mulighet til å gjenta suksessen fra forrige LM. Tale spør ham om han kan anbefale noen andre, helst noen i Oslo-området.
  • Thor Harald tar seg av teknikken og streaming.
  • Anders har bedt om å få den landsmøterelaterte infoen sendt til sekretariatet.

[Møtet avsluttet 20.20]