Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 2015-03-22

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ekstraordinært sentralstyremøte 22. mars 2015 klokken 16.00

Tilstede: Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad, Manuel Lains, Daniel Davidsen

Fraværende: Fredrik Kabdebo Nordhammer, Gorm Hanssen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Øystein Middelthun

Saksliste

Økonomi

Det har blitt fremmet forslag om å inngå to private lån, hvert pålydende 150.000 NOK, for å komme oss ut av den umiddelbare økonomiske situasjonen. Lånene har følgende betingelser:

  • Listen over kreditorer er kjent for begge långivere.
  • Det nye styret som velges på landsmøtet gjør styrevedtak om at pengene skal tilbakebetales når statsstøtte kommer, senest oktober.
  • En får en oversikt over utbetalinger av statsstøtte til nå, forklaring på hvorfor/om utbetaling ble betalt på forskudd, samt bekreftelse på beløp og utbetalinger i resten av året.
  • Piratpartiet låner like mye fra hver långiver, maks 150k per person.
  • Långiverne er ikke solidarisk ansvarlig med hverandre.
  • Piratpartiet kutter umiddelbart ned på alt av utgifter som ikke er essensielle.

Vedtaksforslag: Vedtar sentralstyret å gå inn for den økonomiske løsningen som er foreslått?

[Enstemmig vedtatt]

[Møtet avsluttet 16.15]