Referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 2015-03-26

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ekstraordinært sentralstyremøte 26. mars 2015 klokken 21.00

Tilstede: Øystein Middelthun, Thomas Gramstad, Gorm Hanssen, Daniel Davidsen, Manuel Lains, Tale Haukbjørk Østrådal

Fraværende: Lasse Gregersen, Fredrik Kabdebo Nordhammer

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 24.03.15

[Enstemmig godkjent]

Kontor

Anders må delta under dette punktet.

Før Anders ankommer møtet diskuterer vi hvordan vi kan/bør forholde oss til kontoret. Øystein minner om at et av kravene fra ham og Håkon er at Piratpartiet sier opp våre nåværende avtaler, blant annet kontoret.

Argumenter for å avvikle kontoret vi har:

 • spare penger
 • Vi HAR IKKE penger
 • Det finnes billigere kontorer. Vi fant noen av dem sist vi lette etter kontor.
 • Så list dem opp! Det er ukjent for meg at vi fant ca. tilsvarende kontor sist, og jeg fulgte/var aktiv i den prosessen. (slitent skrotlokale på Hausmania er uaktuelt.)
 • Sluttregnestykke på avvikling, kontra beholde, altså hva er mest lønnsomt for oss:
  • både direkte og indirekte kostnader
  • både direkte og indirekte (men veldig virkelige!) bonuser (målt i Kr)
  • Hvilket alternativ tilbakebetaler private korsiktige lån (til Øystein og Håkon) raskest?

Argumenter mot å avvikle eller flytte kontoret, eller iallfall for å ha et kontor:

 • Flytting vil være en stor jobb. Uklokt å gjøre det mens vi har både mye opprydding igjen + arbeid med valg, valglister osv.
 • Jobb og bryderi med å finne nytt lokale.
 • Fare for at ting, bilag osv. kommer på avveier, blir gjemt i bunnen av esker, hjemme hos folk osv. ifm. flytting.
 • Kontoret vi har er sentralt, har gode rutiner og omgivelser, tekniske fasiliteter, møterom, kantine og annet som betydelig hjelper partiarbeidet (til og med dusj og uoffisiell mulighet for overnatting!)
 • Kontakt med tekniske miljøer og firmaer som vi deler kontor med - uformelt nettverk som kan gi fordeler, assistanse og god ryktebygging/branding av PIR i miljøer som kan støtte oss.
 • Bryderi med å bytte adresse enda en gang -- tap og forsinkelser av post og annen kommunikasjon.
 • Ved å ha gode kontorlokaler i et moderne sentralt beliggende bygg viser vi alle våre kontakter at Piratpartiet er en seriøs og solid aktør.
 • Et felles, sentralt sted å oppbevare eiendeler, papirer o.l. som flere tillitsvalgte har lett adgang til.
 • En stabil forretnings- og postadresse, som ikke endrer seg ved valg av nye tillitsvalgte.
 • Effektiv organisering, gjennomføring og skalering av møter.
 • Lagerplass til merch og pakkested for nettbutikken.
 • Til valgkampen trenger vi fysisk og sentral lagringsplass for materiell samt lokasjon for å organisere utsendelser og mottak av altmulig.
 • Må ha vårt eget kontor som vi kan låse, og bygge opp vårt eget miljø rundt (ikke dele selve kontoret med andre).

Det er sikkert mer som jeg har glemt, men jeg mener at det som allerede er nevnt viser at vårt fokus bør være å finne en løsning som innebærer å beholde det kontoret vi har, og ikke avvikle/flytte. Kanskje få en avtale med House of Business (f.eks. betale noe ekstra senere mot slippe å betale de første par månedene), finne sponsorer e.l.

Anders kom inn i møtet og opplyste om hva vi har i faste kostnader og hva det er enklest å kutte. Vi diskuterte kort mobilabonnementene til partiet, og kom fram til at disse er vel så praktiske å beholde. Angående mobilabonnementene var det ingen avstemning. Daniel nevnte at han har et tomt rom hjemme hos seg som kan brukes til mellomlagring dersom det er nødvendig. Oppsigelsestiden er 3 måneder til slutten av den tredje måneden ifølge kontrakten vi i dag har med House of Business.

Vi vurderer om vi skal stemme over hvorvidt vi skal si opp kontoret eller ikke. Gorm innvender at vi bør regne ut hvor mye mer det vil bli i eventuelle ekstrakostnader. Anders påpeker en eventuell usikkerhetsfaktor ved at vi ikke vet hvor vi ender opp uten dagens kontoravtale. Daniel tilbyr seg å ta ansvaret for å finne nytt lokale.

Avstemning: Skal vi si opp kontoret vi har i dag hos House of Business?

For: Daniel Davidsen, Manuel Lains, Tale Haukbjørk Østrådal, Øystein Middelthun, Thomas Gramstad. Mot: - Avholdende: Gorm Hanssen

Sentralstyret har vedtatt å si opp dagens leieavtale med House of Business. Generalsekretæren sender oppsigelse av kontrakten i morgen.

 • NB! Protokolltilførsel fra påfølgende styremøte:

Thomas, Tale og Gorm mener at prosessen rundt avvikling av kontoret på House of Business er forsert og ugjennomtenkt og Thomas og Tale ville ha foretrukket å stemme avholdende, men siden dette vedtaket må gjennomføres for å få lån stemmer Thomas og Tale likevel for. De ønsker å presisere at de mener det er en tabbe å si opp kontoret uten å ha et klart alternativ, og uten å vurdere alternativene som finnes.

Valglister

Tobias bør delta under dette punktet.

Alle tar kontakt med Tobias og koordinerer med ham siden han ikke er tilgjengelig nå.

Annet

 • Vedtektene er oppdatert på wiki og web.

[Møtet hevet 22:09]