Referat fra felles årsmøte for Aust- og Vest-Agder Piratparti 2017-03-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Tid: 17. mars 2017 kl. 19.00

Sted: Samsen kulturhus, Vesterveien 2, Kristiansand S. og https://bambuser.com/v/6670482 (livestream)

6 medlemmer var til stede på Samsen kulturhus og stemte og diskuterte. 4 personer fulgte med på livestreamen.

Sakspapirer er sendt ut på e-post av Targeir Attestog, leder i Aust-Agder Piratparti.


19.17: Årsmøtene starter.

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble sendt ut 29 døgn før møtet. Det bes om at årsmøtene godkjenner dette.

[Enstemmig godkjent]

Innvilge stemmerett for medlemmer som betalte medlemskontingent senere enn 30 dager før årsmøtet

[Enstemmig godkjent]

Valg av møteleder og referent

De nominerte er Targeir Attestog som møteleder og Tale H. Østrådal som referent.

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av saksliste

Sakslisten er i sakspapirene (må kopieres inn i referatet etter møtet).

[Enstemmmig godkjent]

Valg av protokollunderskrivere (2 personer fra hvert fylke)

Targeir Attestog og Svein Mork Dahl er valgt som protokollunderskrivere for Aust-Agder Piratparti. Tale Haukbjørk Østrådal og Adrian Tveito Ingebrigtsen er valgt som protokollunderskrivere for Vest-Agder Piratparti. Alle fire valgt ved akklamasjon.

Valg av tellekorps

Thomas Sviund og Joachim Froholt er valg til tellekorps.

Årsmeldinger

Targeir Attestog legger fram årsmelding for Aust-Agder Piratparti. Tale Haukbjørk Østrådal fram årsmelding for Vest-Agder Piratparti. Kort diskusjon om tiltak for å opprette og opprettholde aktivitet i Vest-Agder Piratparti. Det nevnes at fylkeslagene må slå seg sammen under fylkessammenslåingen 1. januar 2020, når Agder-fylkene slås sammen.

Regnskap for Aust-Agder Piratparti

Targeir Attestog legger fram regnskap for Aust-Agder Piratparti. Utskrift av regnskap er vedlagt sakspapirene. Tale Haukbjørk Østrådal legger fram tall for Vest-Agder Piratparti, som er 0,- inn og 0,- ut på grunn av det lave aktivitetsnivået.

Generalsekretær påpeker at eiendeler må regnskapsføres, samt at inflasjonsjustering må inn. Ordstyrer foreslår at årsmøtet oversender denne saken til første felles styremøte i styrene i Aust-Agder og Vest-Agder Piratparti.

Budsjett for Aust-Agder Piratparti

Budsjettet blir godkjent med følgende endringer: Annonseringsposten heves til 1500,-


Nystiftelse av lag og styrevalg

Både Kristiansand Piratparti og Vest-Agder Piratparti er planlagt nystiftet. Hvert styre må bestå av minst 3 personer: Leder, nestleder og kasserer.

Fylkeslagene deler seg for å koordinere kandidater til styrene i de respektive lagene.

Nominasjon av styret i Aust-Agder Piratparti:

Leder: Svein Mork Dahl

Nestleder: Targeir Attestog

Styremedlem: Lillian Wangondu

Kasserer: Targeir Attestog

Vara: Asbjørn Ølnes

Nominasjon av styret i Vest-Agder Piratparti:

Leder: Tale Haukbjørk Østrådal

Nestleder: Thomas Sviund

Styremedlem: Morten Tindvik

Styremedlem: Kaisa A. K. Hansen

Kasserer: Tale Haukbjørk Østrådal

Nominasjon av styret i Kristiansand Piratparti:

Leder: Tale Haukbjørk Østrådal

Nestleder: Thomas Sviund

Styremedlem: Morten Tindvik

Styremedlem: Kaisa A. K. Hansen

Kasserer: Tale Haukbjørk Østrådal

Alle styrene blir valgt på akklamasjon av de frammøtte fra de respektive lagene. Det var møtt opp to fra Aust-Agder og fire fra Vest-Agder, blant vest-egdene var to bosatte i Kristiansand.

Vest-Agder Piratparti og Kristiansand Piratparti kan regnes som stiftet. Vest-Agder Piratparti har nå vedtekter som er identiske med Aust-Agder sine og som er vedtatt på de to foregående felles årsmøtene.

Kristiansand Piratparti har ikke vedtatt egne vedtekter og får dermed standardvedtekter for lokallag, som beskrevet her:

Vedtekter (bare med "Kristiansand" istedenfor "Trondheim" og "Vest-Agder" i stedenfor "Sør-Trøndelag".=

Diskusjonssaker

Valgkamp og Arendalsuka

Ting som kommer til å skje i valgkampen:

 • Vi står på stand i både Arendal og Kristiansand
 • Skoledebatter: Hvordan overleve? Unge Pirater kommer til å være behjelpelige
 • Arendalsuka.

Unge Pirater stiller seg til disposisjon så sant de har ressurser. Håndsopprekking for å få oversikt over hvem som har mulighet til å delta. Vi diskuterer Arendalsukas klare oppdeling mellom stortingspartier og resterende politiske partier i Norge. Unge Pirater vil gjerne ha palmer på standen, klart inspirert av fjorårets øde øy. Standen i år har tre åpne sider (med mindre vi sperrer av sider selv). Faglige arrangement: Svein foreslår å samarbeide med http://www.katapult.tech/ om framtidsrettet teknologi. TEDx går det også an å kontakte for faglige arrangementer. Vi ønsker å holde et politisk laboratorium under Arendalsuka. Vi vedtar at vi skal ha det gøy og avholde et politisk laboratorium.

Bråk i partiet

Targeir be Tale og Adrian om å oppsummere hva alt bråket egentlig handler om. De oppsummerer situasjonen fra desember 2016 fram til i dag.

Landsmøtet 2017

Landsmøtet er 6. og 7. mai på USF Verftet i Bergen. Adrian oppsummerer hva som skjer i Tech 2.0. Leder i programbanden, Targeir, minner om at forslag kan sendes til Vi diskuterer om det blir et evt. ekstra landsmøte under Arendalsuka for å behandle det vi evt. ikke rekker i Bergen.

Verving av medlemmer

 • Sosiale medier: Annonsering på sentraliserte sosiale medier.

Per i dag har vi både felleskontoer for Agder Piratparti og Aust- og Vest-. Det foreslås at Agder-kontoene deler saker, og så deler Aust- og Vest- videre. Lokale saker deles av de spesifikke sidene når de skulle oppstå. Vi henter også erfaringer fra sentralt.

Adrian minner om at Twitter liker bilder og hashtags, mens ren tekst blir ignorert.

 • Stammtisch (idé fra Piratenpartei München i Tyskland): Faste møter mellom pirater og interesserte.
 • Prate med folk: Rett og slett prate med folk en kjenner og folk en treffer om piratsaker.
 • Cryptoparties: Tale og Thomas vil ha cryptoparties i Kristiansand.
 • Hackaton: er IKKE en kombinasjon av maraton og hacking, men et oppfinnergilde der en finner opp ting. Ofte konkurransepreget, men må ikke være det. Varianter er ->
  • Politikklaboratorier: Slik Alternativet driver med i Danmark.
  • Breddedemokratisk forum/workshop.


Møtet hevet 22:11.