Referat fra programbandemøte 2017-03-20

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Tid: 20. mars 2017, klokka 21:30

Stad: Mumble-server til Young Pirates EU, rom: Unge Pirater

Oppmøtte: Targeir Attestog, Anders Kleppe, Geir Martin Ohna, Thomas Gramstad

Frafall: Asbjørn Ulsberg

Møteleder: Targeir Attestog

Referent: Geir Martin Ohna

Første sak; folk som ønsker å være med i programbanden eller sentralstyret må fylle ut skjema:

Styremedlemmer, etter norske lover (regnskapsloven, partiloven, skattelov osv.) har plikt til å sette seg inn i alle lover som er gjeldende. Derfor vil vi som organisasjon at de med verv skal skrive litt om sin kompetanse, slik at vi sikrer at alle styremedlemmer kan utføre sine plikter som et styremedlem (eller medlem av programkomité) i et politisk parti. Vi må stille krav til medlemmer, fordi vi må vite at alle vedtekter/lover blir fulgt i arbeidet. Vi må ha mest mulig kompetanse, men det vil ikke si at man må ha en spesifikk kompetanse for å være styremedlem. Derimot er det viktig med en blanding. På LM vil Anders informere samtlige om hvilke plikter ALLE styremedlemmer i Norge har, slik at vi kan velge folk med nok kompetanse, slik at vi igjen ikke mangler viktige funksjoner i kritiske organisasjonsstrukturer. Det blir presisert at søknadsskjema ikke er obligatorisk før søkere å fylle ut, men er sterkt anbefalt for at landsmøtet skal kunne ta godt informerte valg.

Vi taper mye penger nå, fordi vi ikke har fulgt loven i 4 år som parti. Partilovnemda har skrytt av en i administrasjonen, slik at vi fortsatt har tillit i nemnda, men denne henger i en tynn tråd.

Anders forklarer forslag om ny struktur for utvidelse av kjerneprogram med 20 departementer.

Ny struktur: Denne strukturen er mest oversiktlig, og brukes av PPI, PIRATES, Island, Hellas, Polen, Tsjekkia og Sverige. Denne dokumenterer endringer på en oversiktlig måte. Programbanden vil snarlig bestemme seg for struktur på programforslag.

Anders: Utforinger med lister. Generalsekretær må derfor ta i tak, som kanskje ikke er populære, men nødvendig for at vi kan stille lister i alle fylker.

Programsaker:

Vi vurderer om Targeirs redaksjonelle endringsforslag faktisk er redaksjonelle, slik at vi eventuelt kan endre disse før LM2017.

Redaksjonelle endringer kan finnes her. De gjenværende etter møtet er fremdeles market med "(redaksjonell)", og skal derfor ikke behandles av landsmøtet. https://wiki.piratpartiet.no/index.php/Forslag_til_endring_av_kjerneprogrammet_for_landsm%C3%B8tet_i_2017#KEF-4.1b_.28redaksjonell.29

KEF 4.1b

Geir, Ja

Targeir Ja

Thomas Ja

KEF 4.1.2b

Geir, Ja

Targeir, Ja

Thomas, Ja

KEF 4.1.2c

Geir, Ja

Targeir, ja

Thomas, ja.

KEF 4.1.3a

En redaskjonell endring, men såpass stor at vi velger å la LM17 avgjøre om vi skal endre frå 5 søyler til 7 søyler. Teksten er akkurat den sammen, bare annerledes presentert. Et annet faremoment er at en stor omstrukturering vil kunne vektlegge ting annerledes enn det LM har bestemt. Vi kan endre søyler slik at de passer til den nye nummereringa vi skal bruke.

KEF 4.3.1a

Kan stå uten store problemer. LM17 vil kunne bestemme over dette.


KEF 4.4a

LM17 må bestemme dette

KEF 4.4.2d

Targeir, JA

Geir M, Ja

Thomas, Ja

KEF 4.4.2e

Dette forslaget er misforstått, da det handler om at det som publiseres er i åpent «format». Nytt forslag frå programbanden blir «Krevet at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres i åpent format»

KEF 4.5.2c

Targeir, Ja Geir M, Ja Thomas Ja

KEF 4.6.1b

Ensteming vedtatt av Geir, Targeir, Thomas

KEF 4.6.1c

LM17 bestemmer om de vil ha denne endringen En skrivefeil er rettet,» oppdatert loverk» til «Oppdatere lovverket»

KEF 4.6.1f

Redaskjonell endring vedtatt av Geir, Targeir og Thomas

KEF 4.6.2c

Endring på søyler, må tas av LM17. Teksten blir justert frå "Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig." til "Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres i åpent format og være fritt tilgjengelig."


Møte avsluttes klokka 23:34.

Tid for neste møte avtales seinere.