Referat fra sentralstyremøte (hastemøte) 2015-01-08

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 8. januar 2015 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Ole-Aleksander Mellingsæter, Tale Haukbjørk Østrådal, Lasse Gregersen, Øystein Jakobsen, Øyvind A. Holm

Fraværende: Even Solum Gran, Thomas Gramstad (ferie)

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Ole-Aleksander Mellingsæter

Saksliste

Godkjenning av innkallelse og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra sentralstyremøtet 23.12.14

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra sentralstyremøtet 06.01.15

[Enstemmig godkjent]

Fylkesutbetalinger

Ole skal utbetale.

Skal fylker som ikke registrerte seg i brreg i løpet av 2014 motta resterende beløp av støtten for 2014? [Enstemmig vedtatt å ikke utbetale]

Terminoppgave T5/2014

Ole har snakket med kemner, regnskapskontor skal regne sammen arbeidsgiveravgift.

Regnskap/Revisjon - Brønnøysundregisteret

Fortsatt ikke utført. Må oppdateres asap! Jakobsen skal snakke med revisor, Ole skal snakke med regnskap angående brreg.

Fast ansettelse av Ole-Aleksander

Styret har et sterkt ønske om at Ole-Aleksander blir ansatt 100%. Lønn og nærmere detaljer må utarbeides sammen med budsjettet.

Landsmøte

Foreslått dato: 20.-22. mars. Det gir siste frist for innkallelse 18. februar, og sakspapirer 27. februar. Foreslått sted er Oslo, arrangert av fylkeslagene i Oslo og Akershus. Bør snakke med Manuel før dette vedtas formelt.

Vedtaksforslag: Landsmøtet arrangeres 20.-22. mars. [Enstemmig vedtatt]

[Møte avsluttet 19:48]