Referat fra sentralstyremøte 2013-03-21

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra sentralstyremøte 21. mars 2013

Tilstede: Even Solum Gran (via Skype), Geir Aaslid, Håkon Wium Lie, Tale Haukbjørk Østradal (via Skype), Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun, Øyvind A. Holm (via Skype)

Godkjenning av innkallingen og valg av ordstyrer og referent.

Innkallingen er godkjent. Ordstyrer er Øystein Jakobsen. Referent er Øystein Middelthun, med støtte fra Øyvind A. Holm.

Presentasjon av overordnet retning fra Øystein

Vi diskuterte visjonen Øystein Jakobsen hadde sendt i forkant av møtet, hvordan vi skal bygge politikk, hvordan vi kan utvide politikken vår, m.m.

Gjennomgang av landsmøtet som var og forberedelse til neste landsmøte

Vi diskuterte navngivning av arrangementet i juni, og hvorvidt det skal være et vedtaksdyktig landsmøte eller ikke. Navnet LANsmøte ble foreslått, og mange synes dette er et morsomt navn. Et landsmøte er per definisjon et årsmøte for landsomfattende organisasjoner. Et nytt landsmøte i juni vil derfor i så fall være et ekstraordinært landsmøte. Det finnes ikke tidligere styrevedtak som sier at vi skal ha et ekstraordinært landsmøte, og det er ikke enighet om hvorvidt arrangementet skal være et ekstraordinært landsmøte eller ikke. Dette vil diskuteres ytterligere.

Et forslag til programmet er at en retoriker kan holde foredrag om hvordan en kan argumentere Partiets saker.

Håkon nevnte et forsamlingshus på Nakholmen. (Dette er senere sjekket -- det er dessverre ikke tilgjengelig.) Øystein Middelthun har en god del utstyr (nett/strøm/m.m.) som kan lånes til arrangementet.

- Melding til partiregisteret vedrørende endringer i styret

Vi har gjort endringen i altinn, men den er ikke sendt inn ennå pga av krav om vedlagt protokoll, som vi ennå ikke har fått fra Morten, ordstyrer på landsmøtets søndag.

- Lage Programbanden mailingliste og få dem opp på å lage ny versjon av kjerneprogrammet, pluss evt utfyllende tekster

Opprettet og under arbeid.

- Pressemelding i forbindelse med landsmøtet - Kunngjøring av nytt styre på alle våre sosiale medier - Gå igjennom Tobias' forbedringssaker

Disse tre punktene ble ikke gjennomgått, men må likevel tas tak i.

Praktiske anliggender til valget

- Innsendelse av lister

Vi mangler fylkeslag i 7 (snart 6) fylker. Oppland stiftes på mandag. Det må være to styremedlemmer i fylket, en kan komme fra et annet fylke. En kandidat kan stå på flere fylkeslister, men ikke flere lister i samme fylke. (Oppdatering, mandag: Vi mangler fire fylker: Telemark, Aust-Agder, Hedmark og Finnmark. Se forøvrig http://pad.piratpartiet.no/p/LD2kwTCBZ1 for status.)

Aksjonspunkter:

  • Geir Aaslid håndterer Oppland på mandag.
  • Øystein Jakobsen og Øystein Middelthun håndterer Aust-Agder, Telemark, Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark.
  • Øystein Middelthun forfattet tekst og sendte ut personlig mail til hver enkelt fylkesleder om personlig ansvar for valglista til sitt fylke.

- Undersøkelse om søknader for kommunestøtte, bl.a. til partilokaler

Hvis man har lokallag i kommunen har alle kommunene ulike regler for støtte til de enkelte partiene. Kommunen er i utgangspunktet pliktig å sørge for at kommunelagene har lokaler. Øyvind A. Holm undersøker dette for Bergen.

- Nettbutikk for effekter

Øystein Jakobsen tar over ansvaret for tskjorter og andre effekter. Øyvind Nondal og Øystein Middelthun holder på med nettbutikk.

Mediestrategi

- Bruk av eksterne konsulenter

Det er enighet om at vi alle ville ha nytt godt av medietrening, men det er usikkerhet om vi har råd til avtalen med Geelmuyden Kiese for øyeblikket. Geir mener vi har et behov for grunnelementet i GK-avtalen. De øvrige møtedeltagerne ga uttrykk for at det ikke er ønskelig med noen avtale med GK grunnet økonomiske forhold. Vi bør vurdere å skaffe medietrening utenfor dette. Helst pro bono, men andre og billigere treningsopplegg finnes også.

- Bruk av nettsidene, twitter og PP's nett-kanaler - Hyppighet og form av pressemeldinger, bloggposter o.l.

Radikal Portal har bilde og presentasjon av skribenten øverst i artikkelen. Dette er en god måte å visualisere at de som skriver gjør på egne vegne. Vi bør få opp personlige blogger, og benytte dette (m.m.) til grunnlag for artikler på piratpartiet.no. Fylkesstyremedlemmer kan fritt representere sitt fylke. Vi må stole på folk. Det er bedre at en av ti ting går galt enn at man ikke gjør noenting. I Sverige delegerer man ned til lavest mulig nivå – flott ide. Vi må gjøre fylkeslagene mer synlige. Alle bør ha mulighet til å uttale seg på vegne av PIR så lenge det ikke strider mot Kjerneprogrammet.

Lars Erik Schou har blitt redaktør på websidene våre.

Eventuelt

Vi diskuterte nazisme, nazisme er trolling og trolling skal fjernes. Det virker fortsatt å være en del forskjellige meninger rundt hvordan vi skal håndtere dette etter diskusjonen på søndag etter landsmøtet. For en nærmere avgjørelse på hvordan dette skal håndteres på generelt grunnlag kreves det en skriftlig formulering som kan ligge til grunn for hvordan vi skal avgjøre hva som er akseptert og ikke.