Referat fra sentralstyremøte 2013-04-09

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra Sentralstyremøte i Piratpartiet 9. april 2013

Møtet ble avholdt hos Håkon og via konferansesamtale fra 19.30 til 23.

Analogt tilstede: Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun, Geir Aaslid, Håkon Wium Lie

Digitalt tilstede: Even Gran, Øyvind Holm, Tale Haukbjørk Østrådal.

Agenda

   Administrativt
   Breddeprogram
   Organisering av møte i Juni
   Fordeling av ansvarsoppgaver
   Organisasjon
   Praktisk til valgkampen
   Strategi
   Finansiering
   Eventuelt

Administrativt

Valg av referent og ordstyrer. Øystein J leder møtet, Håkon refererer. Det ble også laget et alternativt referat på PiratePad, og dette referatet er en sammenslåing av de to. Merk at dette er et ikke- godkjent referat, men sendes ut til fylkeslagene for at de skal se hva vi jobber med.

Breddeprogram

Styret diskuterte fordeler og ulemper ved å bredde programmet. Dette var en lengre diskusjon med noe avvikende standpunkter i hvor stort programmet skal være.

Konklusjon: Vi beholder kjerneprogrammet. Når vi forklarer kjerneprogrammet kan vi peke på andre tilliggende områder der det er naturlig for oss å mene mer. Dette kan bli til et breddeprogram med tiden. Det er vesentlig å finne prosessen for å nå breddeprogrammet.

Tale tar kontakt med Berlin for å få erfaringer hvordan de har gjort det, inkludert bruk av breddeverktøy.

Organisering av møte i juni

Styret fastholder at vi skal ha et landsdekkende møte i Juni. Vi ble enige om at vi ønsker en noe annen form enn den som var på årsmøtet, uten at agendaen ble fastsatt.

Tentative datoer:

- 8-9 juni er foretrukket, 15-16, evt. 1-2 juni kan også vært alternativer

Even sjekker muligheter og lokale i Trondheim, Øystein sjekker muligheter i Kristiansand. Even eller Tale vil være kontakperson for møtet, alt etter hvor det legges.

Fordeling av ansvarsoppgaver

Styret diskuterte fordeling av ansvarsoppgaver, og kom til følgende fordeling:

Bygging av partiet: Et par personer sentralt hjelper lokallagene med rutiner. Geir er partibygger. Tale meldte seg til å bistå. *Applaus*. Opprettelse av kommunelag har ikke hovedprioritet, men er viktige på sikt.

Økonomiansvarlig: Vi må leie eksterne folk som får ansvar for revisjonen vår.

Geir har foreløpig tilgang til bankkontoen vår og har oversikt. Geir har prokura og beholder det.

Valgkampstrategi: Øystein Jakobsen tar ansvaret, men vil opprette en strategibande for å få med andre som vil delta. Skal sette igang en slagordkonkurranse. «Piratpartiet – Det logiske valget» ble foreslått.

Sponsorvirksomhet: Hvor kommer penger fra, og hvordan fordeles de? Geir foreslår en tredelt løsning på kontingentfordeling med en del til lokallagene, en del til fylkeslagene og en del til sentralt. Det er også et spørsmål om hvordan få inn donorer til partiet. Even er sponsoransvarlig.

Medietrening: Gjelder trening i studio rundt det å være på TV og i intervjuer. Håkon skaffer medietrener til kaptein.

Medievirksomhet: Organisering, klipping og utlegging av media på våre nettsider, lage infomercials etc. Øyvind blir Medieadmiral. Øyvind snakker med Gunvar, spør om han kan ta seg av litt plakater. Tale ordner med skoleprosjektet.

Organisasjon

Landsmøtereferat

Dette har vært et problem. Tale og Øyvind tar på seg å lage et referat, basert på det som ble skrevet av ordstyrerne, evt. opptak hvis det er vanskelig.

Info om fylkeslag og stortingskandidater

Øyvind (mediadmiral) har ansvar for å lage/legge ut video. Lars Schou er redaktør for piratpartiet.no.

Etablering av lokallag / Registreringer i Brreg

Alle lag som skal ha en egen økonomi skal inn i BBR, og må etablere kontoer selv.

Praktisk til valgkampen

Brosjyrer og trykksaker

- Øyvind Holm snakker med Gunvar om materiell.

- Øystein M formidler kontaktinfo til han som lagde rollupene til Øyvind og ber ham om å se på de A4-plakatene som ligger i Trello og videreutvikler dem.

- Piratpartiet sentralt dekker halvparten av kostnadene med å lage visittkort. Øystein J lager en mal.

Nettbutikk

Øyvind Nondal jobber med tenknisk utvikling av nettbutikk. *Øystein Jakobsen tar på seg ansvaret for å sende ut en "care package" til fylkene når han får innkjøpt buttons, klistremerker o.l.

Håkon henter esker med tekstiler fra Geir, og kjører tilsammen seks esker til Øystein J.

Strategi

Det var et spørsmål om vi skulle fokusere på Oslo/Akershus eller ikke. Vi var enstemmige i at dette er er ikke-tema; vi satser på hele landet.

Finansiering

Hvordan hanke inn sponsorer?

Øystein J har fått en ressursterk person til å bidra. Hurra! Even er sponsoransvarlig.

Gullpirat konseptet

Øystein M tar opp spørsmål om teknisk gjennomføring av månedlige bidrag med sine kontakter.

Eventuelt

Kontingent

Vi beholder dagens kontinget, og alle som melder seg inn får T-skjorte i en kampanje frem til valget. T-skjorten hentes ved oppmøte på fylkes eller lokallags møte.

Skal vi publisere valglistene?

Vi har en oversikt på wiki: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Stortingslister

- Øyvind sender epost som oppfordrer fylkeslagene til å legge ut listene wiki. Dessuten bes fylkeslagene sende inn bilde og en kort bio.

- Øystein J lager eksempel fra Oslo

Skal vi registrere eget navn for podcast?

Nei, vi bruker podcast.piratpartiet.no

Skal Ungpiratene være en egen organisasjon?

Det kan stifte hva de vil, men kjører felles byråkrati og kontingent med oss. Dersom de ser på dette som et problem kan vi diskutere etterhvert.


Alle var enige om at det var et svært godt og produktivt møte. Hipp hipp.