Referat fra sentralstyremøte 2013-07-10

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra sentralstyremøte 10 juli 2013

Møtet startet kl 19 og ble avholdt på skype.

Tilstede: Øystein Jakobsen (møteleder) Øystein M,, Geir, Tale, Even, Håkon (referent)

BUDSJETT OG STRATEGI FOR VALGKAMPEN/VALGKAMPMATERIELL

Vi trenger minst en person på heltid fra 1. august. Øystein Jakobsen har ikke anledning til å ta permisjon den måneden. Vi vil (med litt snekring) ha valgbod i Trondheim, Kristiansand, og får antagelig også en valgbod i Oslo. Håkon donerer 20k som skal brukes til stipend for Tale/Even/ØysteinM for ukene de jobber heltid i valgkampen.

Manuel er valgbodansvarlig i Oslo.

Vedtak: Øystein M sjekker at Manuel følger opp om valgbod i Oslo.

Vedtak: Hvert fylkeslag får overført 1/3 av medlemskontingenten fra sitt fylke til å drive valgkamp. Tilsammen utgjøre dette 14k.

Vedtak: Vi bruker 10k for å få Birgitta Jónsdóttir hit til valgkampen.

Vedtak: Vi bruker 10k til flagg, og 10k til andre valgkampartikler.

Vi ønsker å dele ut visittkort og/eller kjerneprogram (på a4).

Vedtak: AV-gruppa får 4k tilsammen nå med forbehold om at det er aktivitet fram til valgdatoen og at utstyret tilhører Piratpartiet.

Vedtak: Even, med støtte fra Øystein J, blir sjef for innkjøp av materiell. Han sjekker f.eks. pris på kulepenner, handlevognmynter, ballonger, klistremerker.

Vedtak: Øystein M er ansvarlig for å få Teller opp.

Vedtak: Øystein J ordner trådløst samband til boden i Oslo, og sjekker mulighet for kablet nett.

Vedtak: Even ordner trådløst samband til boden i Trondheim.

Idé: Et mulig stunt er å tilby internett til alle de andre bodene. Lage to SSIDer (en begrenset og en til oss selv) av samme tilkobling?

Vedktak: Partileder gis et budsjett på 5k for reising i valgkampen.

Vedtak: Pariet dekker reiseutgifter til landsmøtet i Trondheim som tidligere sikutert me to medlemmer.


REFERAT FRA LM

Utkast til referat fra landsmøte ligger her:

Referat Ekstraordinært Landsmøte Juni 2013

Det ble diskutert om vedtaket om 60% flertall i LQQFB er i strid med vedtektene. Saken ble utsatt til neste sentralstyremøte.


TAKT OG TONE I ÅPNE FORA

Det er viktig at partiets representanter opptrer representativt i åpne fora. Et konkret overtramp ble diskutert.

Vedtak: Øystein J følger opp med de involverte.


ANTIPRISM

 http://antiprism.eu/ 

Vedtak: vi stiller oss bak Antiprism.


INTERNAJONAL KOORDINATOR

Vedtak: Tale er vår internasjonale koordinator


VALGET I P3

P3 vil ha t-skjorter og lignende. ØJ håndterer dette.


SYNLIGHET OG PRESSE

Det har vært gode presseoppslag og vi får stadig nye medlemmer. Det jobbes godt i flere av det opprettede gruppene:

  • Programbanden / Liquid Feedback
  • AVgruppa
  • Redaksjonen

Vedtak: ØysteinJ vil sende jevnlige meldinger til medlemmene for å mane til valgkamp, si takk for at dere stiller, ros, motivasjon etc. I valgkampen bør slike meldinger komme ukentlig.


HÅNDTERING AV GK-FAKTURA

Øystein J har snakket med GK på telefon og bestrider kravet. Han følger opp videre med skriftlig kommunikasjon. Geir lager utkast til skriftlig kommunikasjon.


REGISTRERING I BRØNNØYSUND

Vedtak: Tale skriver kort referat fra Oslo-landsmøtet med særlig vekt på valg av nye styremedlemmer. Tale sender det til Håkon som så sender det til Brønnøysund.

Ny adresse blir:

Piratpartiet C/O Øystein Jakobsen Ravnkroken 4B 1254 Oslo


NESTE MØTE

Vedtak: neste sentralstyremøte starter mandag 29 juli kl 19.

Møtet ble hevet kl 21.50