Referat fra sentralstyremøte 2013-08-29

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 29.08.2013

Tilstede: Øystein Jakobsen, Geir Aaslid, Øyvind Holm, Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk, Håkon Wium Lie (delvis fraværende)

Referent: ØJ og Tale

Godkjennelse Referat forrige sentralstyremøte

Tale leter og ser om hun finner forrige padde.

Bevilgning til Valgkamp

Det foreligger forslag fra arbeidsmøte forrige uke om å benytte alle våre aktiva på valgkampen, så langt dette er praktisk gjennomførbart. Et formelt bekreftende vedtak på dette ønskes. Vi har i verste fall tømt kontoen med overskridelser på flagg 2k og valgbod Oslo 5k etter at vi i forrige uke hadde ca 7K i likvide midler. Noen fylker kommer til å bruke mindre penger enn forutsatt, og det kommer noe inn daglig fra nye medlemmer.

Ekstraordinært landsmøte

Det foreligger forslag om å kalle inn til et slikt møte snarest mulig etter valgdagen. Agder Fylkeslag har meldt seg frivillig til å være vertskap, og har foreslått helgen 28+29.september Intensjonen er å analysere valgkampen og strukturen i partiet, samt restrukturere partiet med det vi har av ressurspersoner i samsvar med innkommende forslag fra fylkeslagene. Dette punktet utgår. All fokus må være på valgkampen. Vurdering om hvorvidt vi skal ha et tredje landsmøte tas etter 9. September.

Valgkamp ellers

  1. Avlyse plan om å ta inn Islands piratleder til å hjelpe oss i valgkampen da vi ikke ønsker å vise fram hvor dårlig organisert vi er. Pengebruken på ca 10K kan ikke forsvares.

Birgitta har egentlig ikke tid og vi har egentlig ikke råd. Vi bruker henne bedre til neste år. Øystein Jakobsen stiller med Kost & Losji for alle svenskepirater som har lyst å bidra i valgkampen. Tale har kontakt med noen folk og tar det derfra. mab har egentlig invitert allerede

  1. Premiering av beste ide til valgkampen, og premiering av beste fylkeslag

Tar det etter valget, men det er folk som fortjener anerkjennelse. Vest-Agder kan kapre kjærligheter på pinne fra Unge Høyre. If you can't beat them; eat them.

  1. Ad hoc tiltak for å bøte på manglende ledelse og koordinering av valgkampen til nå.

Vi jobber som piska skinn Vi dropper 2. September. Hele greia lukter fisk. Å få Øystein fremfor mikrofoner er pri Sende ut appell om innsamling av penger. Lars Erik Schou har akseptert oppdraget.

Eventuelt

(flere underpunkter kan tilføyes inntil møtet er satt og møteinnkallingen godkjent)

Faktura fra Geelmuyden Kiese

Øystein J har bedt om fakturaspesifikasjon. Har ringt og skrevet masse uten svar.

Erfaringer med LF til nå

All resursbruk rundt LF kan vente til etter valget. Foreløpig har vi begrenset suksess med å få LF til å bli vellykket.

Manglende landsmøtereferater

Tale har ikke hatt tid, men hiver seg på det. Det første landsmøtet er viktigst, ref enhetsregistret.

Manglende innmelding av ny ledelse til Enhetsregisteret

Se forrige punkt.

Geir Aaslid har satt inn følgende protokolltilførsel i møtereferatet:

Det gjøres oppmerksom på at partiledelsen iht Partilovens paragraf 6 er pliktig til å melde til partiregisteret alle endringer i sammensetningen i partiets utøvende organ. Det har nå gått mere enn 5 mnd siden nyvalg av partileder uten at endringen er meldt til Partiregisteret. Denne skjødesløsheten er fullstendig uansvarlig og kan få store konsekvenser for partiet.. Det protesteres herved på at partiledelsen unnlater å følge Partilovens paragraf 6, og det forlanges at dette forholdet blir brakt i orden snarest mulig uten mere rot.

Annet

Kunnskapsallmenningen/barneporno/osv

Kunnskapsallmenninglista har vært adressa til ..

E-Tjenesten-uttalelse

PIR må få eierskap til denne saken.

"EOS-utvalget har kartlagt 400 fremtredende personer i landet. Ikke bare dem, og deres private informasjon, men familiene deres også. Piratpartiet mener dette er totalt uakseptabelt. Simen Kvamme Hatlem kan skrive om saken. Jeg kan ta det med ham ETTER at jeg har snekra LM-referat

nyhetene24.no

Øystein Jakobsen skriver svar til dem. (Sendt)

"Last ned kjerneprogrammet" på websidene

Fikset!

Møtet hadde store tekniske problemer med Skype. Åpenbart NSA-herping!