Referat fra sentralstyremøte 2013-09-13

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte fredag 20. september 2013

Oppmøtte: Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun, Øyvind A. Holm, Even Solum Gran, Håkon Wium Lie, Tale Haukbjørk Østrådal, Geir Aaslid.

Referent: Tale og ordstyrer

Ordstyrer: Øystein Jakobsen

Dagsorden:

Godkjenning av referat fra sist møte:

Hastemøte ligger på wiki: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_hastemøte_2013-09-14

http://pad.piratpartiet.no/p/sentralstyremøte_290813

http://pad.piratpartiet.no/p/iM7E2sxWFp

Håndtering av Buskerud-saken

Mistillitsforslag

Vi må kreve styrereferat før vi kan vurdere mistillitsforslaget. Det må være fremmet av et flertall av styremedlemmene i Buskerud Piratparti. De må være registrerte og betalende medlemmer.


Om eksklusjon

Styret har pt ingen anledning å utstede eksklusjoner. Dette er begrenset til fylkeslagene. Dette blir opp til neste landsmøte.


Gjenopprettelse av mailinglistene

Det har blitt foreslått å bruke Mailman pga komplisert filteroppsett i Zimbra. Øystein M sier at dette vil komplisere oppsettet på serveren, vi skal derfor ikke sette opp et separat system for mailinglister. Vi bruker Zimbra og bruker tid på å sette det opp ordentlig. Øystein ønsker å åpne opp listene igjen, og i tillegg opprette lister for aktive medlemmer.


Kurs framover

Jakobsen nevner: Han ønsker å sette opp en "ledergruppe". I den gruppa vil ha ha alle de viktige funksjonene (AV, IT, merch, o.l.) med i denne. Vil samle denne og ha et tett forhold til denne, for å begrense småkapteiner på sine isolerte hauger. Tale spør om ikke dette er swarmwise i praksis.

Styret er samstemte om at Jakobsen oppretter den nevnte gruppe og tar kontroll over den.


Fremlegge statistikk for å motivere:

Sette opp noen visuelle pointere på hvilke fylker som har mest fremgang i medlemstall etc.

hvem får flest nye medlemmer fom. 10. sept tom. 10. mars

hvem får størst prosentvis fremgang


Få opp lokallag


Få opp faste kontorer land og strand - høyt prioritert! Sjekke offentlige støtteordninger.


Sett i et månedsperspektiv:

Få tak i lokale kontorer der det finnes aktive lokallag

Generell partibygging. (Kommunelag, studentlag, Piratpils, verving)

Aktivere programbanden (i ledergruppen)

Styret planlegger neste møte via doodle i god tid (minst 2 uker i forkant)


Våre internasjonale forhold og forpliktelser. Tale legger fram dokumentasjon fra Luxembourg og PPEU, samt statutter fra PPI.

Politisk manifest PPEU: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:manifesto

Vedtekter PPEU: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:draft

€300 årlig i gebyr til PPEU går greit.


Neste landsmøte

Øystein J foreslår at vi ikke har et ekstraordinært landsmøte, men holder ordinært landsmøte i januar. Argumentet for er at vi trenger mye tid på å forberede et LM, og at vi trenger tid til å utforme bedre vedtekter. Vi kan heller bruke høsten på partibygging og samkjøring.

Geir foreslår å ha et ekstraordinært landsmøte i november. Det er en rekke problemer som ikke kan vente på et ordinært landsmøte, viktigst er nye vedtekter og en opprydning i de to vedtektstridige vedtakene på siste landsmøte. Videre må det avklares hvilken frihet fylkeslagene har til å vedta politikk slik det gjøres i andre partier.

Avstemming:

Ordinært landsmøte 4

Ekstraordinært: 1

Avholdende: 2

Resultat: Det avholdes ordinært landsmøte måndesskiftet januar/februar

Styret arbeider med antagelsen at Kristiansand er lokasjonen. Denne beslutningen tas senere.


Internskolering

Hvordan være aktivist og / eller politiker. Gode svar på vanlige spørsmål etc. Tale samler inn matriell og forbereder pirat-kodeks/ FAQ / whatever. Informerer ledergruppen.


Formaliteter. Brønnøysund-registrering, lokal- og fylkeslagsregistrering.

Håkon har gjort alt - vi krysser fingre. Tale ferdigstiller referatet denne uken. Vi informerer at referatet slippes onsdag. Må det være separate kommuneregistreringer for å kunne stille til kommunevalg? Geir sjekker. Øystein J anmoder fylkeslag om å registrere seg i neste nyhetsbrev.


Økonomi. Status nå, og hvordan partistøtten skal håndteres.

Vi har ca 50.000 på bok nå, men det kommer inn regninger fra fylkeslagene så det er uklart hvor mye vi har disponibelt netto. Partistøtte kommer automatisk i januar. Det skal være ungefær 109 kr per stemme per år. Geir fortsetter å følge opp partistøtte-spørsmålet.


Merch i Sør-Trøndelag

T-skjorter! Dette må ordnes. Går tom nå, må bestilles. De kan ta en cut av inntekter av merch salg


Kontroversielle bloggsaker på piratpartiet.no

Noen av bloggsakene det lenkes til på piratpartiet.no representerer ikke nødvendigvis Piratpartiets politikk. Tar bort bloggroll og justerer CSS.


Premiering av innsats i valgkampen

Styret setter av 5000 til premiering. Dette finner leder ut av i samråd med fylkesledere. Gode måter er vinflasker til aktive, pizzakvelder og tilsvarende. Viktig at så mange som mulig blir anerkjent for innsatsen.


Valgkamprapport fra hele landet. Ida fra Trondheim har sagt seg villig til å være nasjonalt ansvarlig så lenge hun får backup.

Tale og Ida setter sammen valgkamprapporter, ref pk.t 6. http://pad.piratpartiet.no/p/valgkampserfaring_st2013 kan wikies når som helst.