Referat fra sentralstyremøte 2014-01-20

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Agenda, sentralstyremøte mandag 20. jan 2014, kl. 20.00:

Tilstede: Even Gran, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk, Øystein Middelthun Møteleder: Øystein M Referent: Even

 • Styrets beretning. Øystein M legger frem utkast.

Øystein trenger et par dager til før det er klart, det skal være klart til ca. fredag.

 • I sammenheng med beretningen bør vi ha en valgkamprapport.

Aaslid har noe på gang fra Akershus, Nondal fra S&F. Lasse har kladdet litt på VA sin. Even fortsetter med dette og Middelthun ordner litt med kontaktinfo til fylkesledere.

Vi bruker mest tid på rapporten fra fylkeslagene, og prøver også å få til en enklere quiz som hvem som helst kan svare på under landsmøtet.

 • Budsjett. Tale, Geir og Øystein M har jobbet med utkast.

Utsettes til fredag siden Geir ikke er her.

 • Håndtere regnskapet som skal legges frem for landsmøtet. Geir har tilbudt seg å gjøre det, men på grunn av tidspress krever det at han tar fri fra jobben og at han får kompensasjon fra partiet for tapt inntekt.

Det ble vedtatt å kompensere Geir for å få gjort dette ordentlig før landsmøtet.

 • Pålegg om at fylkene skal melde inn nye medlemmer til partiet sentralt, forbud mot lokale medlesregistre slik Buskerud har gjort.

Dette er foreslått i vedtektsendringsforslag som er sendt inn til landsmøtet.

 • Stadfeste tidligere adminpraksis med å nekte medlemskap til ekstremister med begrunnelse inkompatibelt verdigrunlag (jfr vedtektene). Alternativt lage en formell struktur som tar seg av "avslag på inkompatibelt grunnlag". En slags etisk komite eller noe slikt? («Piratrådet»)

Dette må vedtektsfestes, altså vedtas av landsmøtet. Det foreligger ingen vedtektsforslag som tar for seg akkurat dette men §9, pkt. 4 under Øystein Middelthuns forslag (http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te) kan fungere i samme hensikt.

 • Hvem er ordstyrer og referent på landsmøtet?

Ikke helt sikkert enda. Tale jobber med saken og har noen løse tråder.

 • Program for landsmøtet. (Vest-Agder Piratparti har møte om det 17. januar)

Vest-Agder har lagd et relativt komplett programforslag. Enighet om at det ser bra ut. Det er fortsatt rom for noen endringer.

 • Teknisk gjennomføring. Knappskog har bl.a. påpekt at jeg (Øystein M) ikke bør være den teknisk ansvarlige for avstemningssystemet på landsmøtet ettersom jeg har et mistillitsforslag rettet mot meg. Tanken har streifet meg også, og jeg kunne gjerne tenke meg å sette bort denne oppgaven til noen andre. Hvem? Jeg kan naturligvis gi en liten innføring i det jeg har lært meg av å fikle med det ved tidligere landsmøter. Systemet må også testes før landsmøtet, slik at vi ser at det fungerer.

Hva om noen i VA får kjapp innføring og tar det formelle ansvaret, og Ø.M. forblir ansvarlig rent praktisk?

Noen uten mistillitsforslag mot seg bør ha ansvaret for dette. Det finnes kandidater i Vest-Agder, Tale tenker litt på det.

 • Rent formelt: De som ikke har verken pc, pad eller smarttelefon under landsmøtet, og som derfor må stemme via sms, må gjøre dette til et britisk telefonnummer. Jeg vil tro dette ikke er så mange, men det skal selvsagt ikke koste noe å stemme under landsmøtet. Jeg foreslår derfor at Piratpartiet refunderer dette beløpet for de det gjelder. (Vi har vært inne på dette tidligere også, men jeg tror ikke det er et formelt vedtak på det - i den grad det trengs..)

Det ble vedtatt at eventuelle utgifter helt enkelt kan refunderes i ettertid.

 • Utsendelse av infomail om landsmøtet. Siste frist for utsendelse er «en uke før landsmøtet», mao fredag 24. januar kl. 23.59.

Diskuteres nærmere på fredag.

 • Annet (Jeg har helt sikkert glemt noe.)

Refusjon av medlemmers utgifter til landsmøtet: Skal vi tilby dette, og isåfall i hvilken form? Det foreslås å gjøre det samme som sist: Maks. 1000,- i støtte per pers, med et tak på totalt 4000,- utbetalt. Tale vil ha et team med møteledere, gjerne både eksterne og interne. Forslag tas imot.