Referat fra sentralstyremøte 2014-02-26

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 26. februar 2014 klokken 20.00

Møteleder: Even Solum Gran

Referent: Thomas Gramstad

Saksliste

Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent

Godkjent, men husk å sende ut egen og separat møteinnkalling.

Status, oppgaver fra forrige styremøte

(Jfr. referat fra forrige møte)

DENNE TODO-LISTEN ER AVLEGS! Alt er lagt inn i producteev, nye redigeringer her vil garantert havne i /dev/null.

 • Tale og Øyvind: Gjøre ferdig og legge ut vedtektene.
  • Det har vært en del dupliserte forsøk på å endre vedtektene, har sett diverse versjoner som er blitt postet til styrelista. Det blir veldig uoversiktlig. Første steg blir å få tak i det originale dokumentet med formell ordlyd og resultat av avstemmingen. Deretter tar vi det steg for steg så alt kan dokumenteres og ingenting blir oversett eller lagt inn feil. Fremgangen kan følges på github. Hvis noen har dette dokumentet, vennligst send det til oyvind@piratpartiet.no så fort som mulig.
 • ØJ: Referat fra workshop om digitale verktøy
  • Kommer senere.
 • ØJ/ØSM: Brønnøysund-oppdateringer: NB: Viktig, må gjøres for at Thomas skal få tilgang til nettbank og kunne betale regninger!
  • Brønnøysund trenger referat fra landsmøtet, må være signert av to personer fra styret
  • Brønnøysund trenger skriftlig utmelding fra Geir.
  • ØSM følger opp denne saken mens ØJ er bortreist 1 måned; ØJ fyller ut skjema fra Filippinene, ØSM følger opp her i Norge.
 • ØJ: Fullføre papirene fra Geir angående regnskap.
 • Thomas: Ordne postboks. Status: Ordnet.
 • Thomas: Organisere besøk/tilbud på lager/arkiv. Status: Tilbud klart, lagermøte avholdes senere, etter at lokaler er avklart.
 • Thomas: Tenker på om han vil være kasserer, betale regninger i Nettbanken osv. Vedtatt, Thomas sier ja til å være kasserer.
 • Tale & Teknikara: Oppsummering av landsmøte: erfaringer/evaluering/rapport --> Ikke gjort ennå. Sak går til neste styremøte, Lasse hopper inn i saken.
  • Er dette noe som Anders Kleppe kan involveres i? Han har sans for analyser og evaluering. Evalueringen som ble gjort i fjor viste seg å bli fin.
 • O-A og ØJ/ØSM: Opprette avtale med regnskapsfører
  • ØSM undertegner avtaleskjema og sender inn til regnskapsfører.
 • Tale: Sende inn nominasjon av Anders Kleppe til PPEU før 20.02. Utført.
 • ØSM: Undersøke detaljer rundt org. av heldigitalt ekstraordinært landsmøte.
  • Konferansemuligheter (voice), finnes det noen gode løsninger der, eller skal det skje skriftlig, f.eks. via irc eller reddit?
 • ØSM: Undersøke betalingsløsningen til Teller med Øyvind Nondal. --> Til neste møte
 • ØSM: Sende ut kontingentbrev til alle medlemmene (fysisk brev)
 • Alle: Oppgaver til org.sekr. på padden om dette.
 • Noen med bil: Hente en kasse med T-skjorter + ringperm med bilag til regnskap på kontoret til Geir (i Filmens Hus).
  • Gjøres når vi har kontor og/eller lager.

TODO-lista som lå her er lagt inn på en egen pad.

Hvorfor det? Vi kommer jo til å ha bruk for den som en del av referatet. Jeg har lagret selve agendaen lokalt og kan plukke den frem når selve møtet starter ;) Her er det litt mye skribbel og notater. Ah, ok. Hang on, fikser opp i det

Definer «sekretariatet»

Hvem andre enn Ole-Aleksander? Det er foreslått at OGS skal sette opp arbeidsgrupper for og utgjøre sekretariatet.

Oppløs ledergruppa og flytt inn org.funksjonene derfra inn i sekretariatet. Og politiske oppgaver til politiske organer.

Budsjett

(Forslag fra Ole-Aleksander)

Må diskuteres mer i styret. Lage et piratfond? -- fint å ha penger til overs på slutten av året. Ellers: IT/drift trenger mer. Viktig å ha nok penger til organisasjonsbygging. Redusere beløpet til Utvikling av digitale verktøy. Folk oppfordres til å se gjennom budsjettet ikveld og gi tilbakemeldinger på styrelisten torsdag/fredag.

Oppgaver til sekretariatet

Org.padde

Enstemmig vedtatt, se protokollen.

Arbeidsavtale for organisasjonssekretær

Selve arbeidsavtalen er ikke helt i boks enda, det er viktigere å definere arbeidsoppgaver osv.

Webshop

Ref. dokument fra Even om Sør-Trøndelags forslag til organisering av webshop.

Her er det foreslått å ha HK i Oslo. Med små baser i de store byene. Ha et møte i styret, jobbe mer med avtalen. Even har møte med sør-Trøndelag imorgen, snakker mer med dem.

Styrke Bergen som knutepunkt.

Opprette kontorkomité og begynne å undersøke lokaler

Oslo fylkeslag (og muligens Akershus?) er med på å bruke og betale leie for kontorlokalet i Oslo; vi setter opp en modell/fordeling for dette.

Vi oppretter ikke egen kontorkomite, siden det ser ut til at vi nå har funnet lokaler i Oslo. Men vi vil jobbe med å bygge opp kontorer andre steder i landet også. Dette blir en oppgave under sekretariatet, som evt. oppretter egne arbeidsgrupper for dette for de aktuelle stedene i landet.

Praktisk Info

IKT-Norge og Mesh Norway er ikke aktuelle.

House of Business ( De nye byggene nede ved Oslo S) Ser veldig bra ut. Lokalet som virker fint for oss har kodenavn: Barcode

Pris pr kontorplass er 3.900 kr, hvert kontor kan romme opp til 4 stykker.

Skal vi ha styremøter eller lignende, har de møterom med plass til 200-300 stykker. Og mindre med 5-30.

Disse koster 59 kr timen. (Dette er faktisk veldig gunstig.)

OGS tar en tur ned i uke 10 for å se på lokalene.

Både lagerplass (Via Thomas)

Og Kontor (Via OGS)

Kandidater til kontorkomité:

 • Thomas
 • ØSM
 • ØJ

Dette på bakgrunn av at mulig lokale allerede er funnet. Og at komitêer helst burde ungås med mindre det er helt nødvendig.

Eventuelt

Et ekstraordinært landsmøte må avholdes.

Det vil blant annet bli lagt frem forslag til vedtektsendringer fra OGS. Bruk helst padden for saker til ekstraordinært landsmøte til dette.

Vi vedtar å avholde landsmøtet heldigitalt 24. april-30. april 2014.

Enstemmig vedtatt.

Ansvarlig for landsmøtet er en arbeidsgruppe ledet av ØSM og Ole.

Enstemmig vedtatt.

Whisky til Geir og Håkon, prisgrense NOK 1000. Thomas kjøper.

Egen post for godtgjørelser innføres på budsjettet.