Referat fra sentralstyremøte 2014-03-05

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat for forrige styremøte: http://pad.piratpartiet.no/p/r.OLSt1EEbTBUqxbBs

Deltagere med stemmerett:

Øystein Middelthun Tale Haukbjørk Thomas Gramstad Even Gran

Øvrige deltagere: Ole-Aleksander Mellingsæter

Ikke til stede: Øystein Jakobsen Øyvind A. Holm

Møtet er beslutningsdyktig.

Møteleder: Ole-Aleksander Mellingsæter

Referent: Tale Haukbjørk

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent

[Alt enstemmig vedtatt]

2. Godkjenning av referat fra forrige møte.

[Enstemmig vedtatt]

3. Status angående arbeidsoppgaver

Møte om merch er avholdt:

Referat: http://pad.piratpartiet.no/p/merchm-04-03-14

Merch-komité: http://pad.piratpartiet.no/p/Merch_Komitee

Ole-Aleksander og Nina har startet å arbeide på vedtekter.

Teller-Avtalen: Øystein M har fått tilbakemelding fra Øyvind Nondal om at det trengs et par formalia, så er avtalen i boks. Avtalen kan vente til etter ekstraordinært LM siden de formalitetene som trengs må fikses da.

BRREG: Øystein J. fikser dette.

Hosting løsning: Øystein M. er på saken.

4. Budsjett

Linker til budsjettutkastene (OBS, linker til Microsoft Drive-dokumenter!):

Kvartalbudsjett: http://1drv.ms/1ndMZxB

Årsbudsjett: http://1drv.ms/1dquF1b

Årsbudsjett låses og vedtas: [Enstemmig vedtatt]

Kvartalsbudsjett låses og vedtas: [Enstemig vedtatt]

Øystein M. Foreslår å flytte 10 000 kr fra IT til Unge Pirater. Tale minner om at medlemsavgiften til PPEU på ca. 2500 kr må inn i budsjettet.

Tilgang til kontoen: Thomas har fremdeles ikke tilgang til konto. Som midlertidig løsning legger sentralstyremedlemmer ut for partiets regninger. Dette er ikke en holdbar løsning, og så straks de nødvendige endringene i BRREG er gått gjennom systemet der får vi ordnet dette.

Hvem som betaler for lokaler diskuteres. Det er snakk om to lokaler til nå, et i Oslo og et i Trondheim, der materiell (merch) skal håndteres.

Angående finansiering av Unge Pirater nevner Even at det kan være en viktig motivasjonsfaktor for uPIR at de tjener penger på at PIR får stemmer.

5. Ledergruppa

På grunn av omorganiseringen med et sekretariat foreslås ledergruppa, som pr. i dag er nokså inaktiv, oppløst. Organisasjonssekretær og leder har diskutert tema. Even spør om de som pr. i dag er i ledergruppa er orientert om oppløsningsforslaget. Det er de så vidt de oppmøte på møtet vet ikke.

Det diskuteres hvilke deler av ledergruppa som skal/bør legges inn under sekretariatet, og hvem som har myndighet til å bestemme dette. Forslaget utformes i tråd med diskusjonen.

Forslag:

Ledergruppa oppløses og alle undergrupper med unntak av politiske prosesser blir ført over til sekretariatet med organisasjonssekretær som øverste ansvarlig. Politiske prosesser rapporterer til sentralstyret. Så snart vi har etablert et landsstyre skal prosessgruppa rapportere til landsstyret.

[Forslaget er enstemmig vedtatt]

6. Ekstraordinært LM 2014

Det foreslås fremdeles å avholde et ekstraordinært landsmøte i slutten av april. Møtet vil avholdes heldigitalt. Øystein M. og Ole avtaler å snakke nærmere om detaljer og planlegging i morgen kveld. Status akkurat nå har ikke endret seg stort siden forrige sentralstyremøte.

7. Eventuelt

Internasjonalt ber om en skriftlig bekreftelse på nominasjoner til PPEU. Tale fikser skriv, så får tre sentralstyremedlemmer signere. Ingen andre har noen saker på eventuellt.

Møtet hevet 22.30