Referat fra sentralstyremøte 2014-03-25

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte 25.03.2014:

Deltagere: Øystein Middelthun, Even Solum Gran, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad.

Ikke stemmeberettigede: Ole-Aleksander Mellingsæter

Referent: Tale Mathilde Haukbjørk Christiansen Østrådal

Ordstyrer: Ole-Aleksander Mellingsæter. Da Ole-Aleksander måtte bytte fra PC til mobil overtok Tale som møteleder.

Agenda:

1. Godkjenning av innkallelse, valg av møteleder og referent

[Enstemmig godkjent]

2. Brønnøysundregisteret og kontotilgang

OGS ringte i dag og fikk beskjed om at det skal være i orden om et par dager.

3. Merch-gruppa

Merch-ansvarlige har begynt å lete etter lokale. det mangler vedtekter og en innstilling fra fylket før ballen er ordentlig i gang og det kan avholdes stiftelsesmøte.

Kort diskusjon om Merch-gruppas vedtekter. Det jobbes videre på formalitetene. Estimat på tid som trengs til dette: ca. 1 måned til merch er i drift igjen, dvs. 1. mai.

4. Ekstraordinært landsmøte

Middelthun har snakket med Unge Pirater, som har landsmøte nå i helgen, og i den anledning har utviklet egne stemmesystemer som vi får disponere til vårt ekstraordinære landsmøte.

Agenda utvikles i denne padden: https://ogs.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.4R0OsZzBiCcZwxu/latest

Dato for det ekstraordinære landmøtet bli 24. - 30. april 2014.

5. Oppdatering av regnskapskontor

Avtalen er i boks. De tar seg av alt økonomisk.

6. Eventuell ansettelse av ogs.

Styret stiller seg i utgangspunktet positive til å ansette Ole-Aleksander. Vi har også et landsmøtevedtak på å ansette en person til en 100%-stilling.

Forslag til vedtak:

Piratpartiet ansetter nåværende organisasjonssekretær (Ole-Aleksander Mellingsæter) i en deltidsstilling. Fastsettelse av lønn, stillingsbrøk og beskrivelse av stillingen i arbeidsavtalen basert på tidligere vedtak ( nr 05-01 ) skjer på senere tidspunkt før ekstraordinært LM 2014.

[For: Thomas Gramstad, Tale Haukbjørk, Øystein Middelthun og Øyvind A. Holm. Mot: 0 Ikke til stede: Even Gran ]

7. Arbeidsmøte for XLM 2014

Fristen for innkallelse er 3. april.

Ting som må på plass:

 • Stemmesystemet - erfaringer fra uPIR, ytterlige featureønsker?
 • Forslag/Saksliste/Agenda. (Link er nederst i padden!) - Må sammenstilles på wiki-side.
 • Innkallelse må skrives.
 • Det må presiseres at vi har åpne plasser i styret, og ønsker kandidater.

Vi avholder arbeidsmøte mandag 31. mars klokken 19.00.

8. Oppdateringer angående nye vedtekter.

Settes av til annen dag.

9. Rapport fra Sekretariatet

OGS drar på turné for å følge opp fylkesstyrene.

10. Oppdatering på forskjellige arbeidsoppgaver siden sist.

 • ØSM har sendt ut ca. 500 betalingsblanketter så medlemmene får fornyet medlemsskapene sine.
 • Tale har vært i Brussel og stiftet parti.

11. Status på kontorlokaler

12. Annet

 • Budsjett (tas nesten møte fordi dette krever en viss grad av konsentrasjon og klokka er 23.19)
 • Nominasjoner til PPI (eller: hvordan Tale ble utsatt for lobbyisme i Brüssel) (Anders Kleppe)

The National Board of Piratpartiet (PP-NO) nominates Gregory Engels as chairman of Pirate Parties International and Anders Kleppe as Board Member.

[Enstemmig vedtatt]

 • Åpenhet på møtene
 • AV-Utstyr: Unge Pirater spør om vi vil/kan spleise på AV-utstyr. De trenger det egentlig til landsmøtet sitt i helga. Vi kontakter uPIR asap for å få løst dette så det gagner alle.
 • Betalingssystem
 • Landsmøte til uPIR

Pga. zombietilstand hos samtlige deltagere heves møtet. Resterende deler av agendaen settes opp på agendaen til neste møte (1. april)