Referat fra sentralstyremøte 2014-09-09

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 9. september 2014 klokken 19.00

Tilstede: Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Ole-Aleksander Mellingsæter, Lasse Gregersen, Øyvind A. Holm, Thomas Gramstad

Fraværende: Even Solum Gran, Øystein Jakobsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Lasse Gregersen

Saksorden

Pressemeldingssystem

Øyvind har fått priser fra NTB, men har det i en mail og han er ikke hjemme. Sender prisinformasjon så snart han er hjemme.

Aktivitetskalender

Tale fant ingen passende wordpressplugin. Middelthun har begynt å se på muligheten for å utvikle et system for internt bruk. (Vil ta litt tid) Skal i utgangspunktet erstatte systemet vi aldri fikk fra svenskene. :'(Y) Thomas foreslo en midlertidig løsning: ADiCT.

http://nuug.no/adict/

http://opensource.dk/adict/docsystem.php

Middelthun skal se på muligheten for ADiCT.

Regnskap

https://piratenpad.de/QzXxgzgTff

Finne nye ikke så dyre regnskapsfolk.

Revisor

Dette er ok nå. Vi registrerte revisor i brreg.

Status fylkeslag

Skype-møte soon. Skal bare "leke" litt med Tale først.. Tale og Ole skal diskutere lederseminaret, oppfølging av fylker og arbeidsfordeling(??) på et senere møte.

Pirathåndboka

Gorm er i full sving, resultatet blir flott. eBook diskuteres.

Status hosting/IT

Vi er flyttet over på nye servere i cloud. Cloud er fancy.

Lederseminar

Tale og Ole skal ha et planleggingsmøte sammen med Gorm. Kursing innad i partiet. Middelthun vil gjerne være med på møtet, Ole nikker på internettvis.

Tree:

  • Tale + Ole skal drive med ressurssamling.
  • Tale + Ole + Middelthun + Gorm, innledende møte.
  • Tale + Ole + Thomas, økonomisk fordeling.
  • Tale + Ole + Anders (Gorm), prosedyre.
  • Tale + Ole + Middelthun, oppsett og planleggende møte.

Priser for hotell er sendt styret på mail. Ole sjekker alternativer både i ut- og innland.

Nyhetsbrev

Tale tok på seg å dra i gang. (Piske andre HEHEHE)

Sentralstyre-/arbeidshelg

En eller annen hytte ett eller annet sted. "Noen har tilgang til hytte el." sier Middelthun spørrende. Hans Jørgen har en båt. Middelthun skal spørre rundt.

Island/strategi

Legge en slagplan for et nordisk samarbeid. Unge Pirater er i samtaler med de andre nordiske landene om et liknende samarbeid. (Nordic Federation of Pirate Youth).

Status merchgruppa

Ole får ikke kontakt med merchgruppa. Ole fortsetter oppfølgingen.

Annet

  • Tale og Middelthun undersøker open source-løsninger for VoIP.
  • Øyvind tar på seg å få opp Quickpay-/Teller-løsningen for VISA-/Mastercard-betaling, samt undersøke gullpiratkonseptet.
  • Middelthun undersøker status på Piren.