Referat fra sentralstyremøte 2014-10-28

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 28. oktober 2014 klokken 19:00

Tilstede: Ole-Aleksander Mellingsæter, Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad, Lasse Gregersen, Øystein Jakobsen

Fraværende: Øyvind A. Holm, Even Solum Gran

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksorden

Rapport fra Island

Tale, Øystein og Anders var på Island første helga i oktober. Vi hadde et møte med Birgitta, Alla og en til om IMMI om å hjelpe til med å etablere IMMI andre steder enn på Island. Øystein og Tale hadde så møte med Jon Thor som hadde enorme mengder tips om valgkamp og ikke minst om hvordan man finner de rette folkene til de rette oppgavene, hvilket bringer oss til punkt to:

Samspill, aktivitet og oppgavefordeling i sentralstyret

Hvordan kan vi forbedre samspillet i sentralstyret, og bli flinkere til å gi riktige arbeidsoppgaver til riktig person? Øystein forteller om arbeidsfordelingsmetodene til Jon Thor og personlighetsanalyser de bruker aktivt på Island.

Faste ukentlige møter

Alle er enige om at vi avholder sentralstyremøter HVER tirsdag klokken 19.30.

Vedtatt.

Fysisk møte i sentralstyret

Hvilken helg passer for folk? Middelthun foreslår nest siste helgen i november eller 5.-7. desember. Desember passer best for flest av de oppmøtte.

Avstemning: 5. - 7. desember: For: Middelthun, Thomas, Lasse. Mot: Ingen. Avholdende: Tale

Vedtatt.

Lederseminar med alle fylkesledere

Forslag: Dato: 23. - 25 januar 2015.

Avstemning: For: Thomas, Middelthun, Tale. Avholdende: Lasse.

Vedtatt

Forslag: Seminaret avholdes på Holmen Fjordhotell. Fylkeslagene dekker seminarkostnaden for sin representant, mens sentralstyret dekker kostnadene for sentralstyremedlemmer, reiseutgifter for alle deltakere samt ekstrakostnader for foredragsholdere o.l. (Pris per fylkeslag anslås til ca 3500,-.)

For: Tale, Thomas, Middelthun. Mot: Ingen. Avholdende: Lasse

Vedtatt.

Invitasjon kommer.

Regnskap og revisor

Regnskapsfører er ikke fornøyd. Vi har en del fraværende bilag som trengs for å kunne ferdigstille regnskapet for 2013. Alle må være med på å lete opp bilag og slikt så regnskapet kan ferdigstilles.

Vi bør sammen se etter en ny regnskapsfører. Thomas følger opp jevn kontakt med ny regnskapsfører, etter at denne er funnet og ansatt. Hvem dette blir er ennå ikke sikkert, men Ole har nevnt for Tale at han har en slektning eller bekjent som virket positiv til å ta jobben. Øystein M. endret revisor i BRREG for ikke så lenge siden, og ser at revisor ikke har skrevet under på sin del i Altinn. Thomas følger opp dette overfor revisor.

Pressemeldingsystem

Møteleder har ikke tallene for NTBs pressemeldingssystem liggende, men Tale mener å ha dem i hodet: 20 pressemeldinger i året ("klippekort") for ca. 3300,- i måneden, og ca. 3900,- i måneden for "pressemeld så mye du vil". Disse tallene er ikke sikre!

Aktivitet i fylkene/nyhetsbrev/o.l.

Her har vi fremdeles lite oversikt, og Øystein M. nevner at et viktig verktøy i oppfølgingen av aktiviteten i fylkeslagene er lederseminaret/det å få samlet alle fylkeslederne.

Nyhetsbrev: Dette er kontinuerlig arbeid, og Thomas og Øystein M. slår et slag for at styret kontinuerlig møtes på IRC. Tale leter sporenstreks etter en IRC-klient for Android så hun kan være på IRC/tilgjengelig hele tiden.

Status merchgruppa

Vi sliter med å få kontakt med enkelte personer, og Even er som sunket i jorden. Øystein M. vurderer å dra en tur til Trondheim snart og ta et møte med dem i samme slengen.

Annet

Årsmøte i Hordaland Piratparti

Hordaland har gjennomført sitt årsmøte, men 3 kvartaler for sent. Ole ba om nytt årsmøte i januar.

Samarbeid med Telia Sonera i Sverige

Ole hadde forlatt møtet på dette punktet, og det ble derfor utsatt til neste møte.

Intern kursing. Når blir første "Kommandørkurs"?

Ole hadde forlatt møtet på dette punktet, og det ble derfor utsatt til neste møte.

Lasse vil fortelle litt
  • Lasse rykker inn i forsvaret 9. januar og vil da sannsynligvis ikke fortsette som representant fra Unge Pirater i sentralstyret. Fredrik Kabdebo Nordhammer vil da sannsynligvis ta over oppgavene som Lasse ville hatt, i det minste inntil neste landsmøte.
  • Ingenting i vedtektene for Unge Pirater som tilsier at valg av representant til sentralstyret i Piratpartiet ikke kan gjøres ved et sentralstyrevedtak. (https://lazzexus.net/owncloud/public.php?service=files&t=86be33eda92b8c1387d46cf483bada66)
Femte november (remember remember)

https://www.facebook.com/MillionMaskMarchTrondheim

Kan Piratpartiet stille seg bak slagordet "Stå opp mot offentlig korrupsjon - stå opp for frihet!"?

Å stå opp mot offentlig korrupsjon er i stor grad det samme som å stå opp for mer åpenhet i offentlig sektor, som jo er en av kjerneverdiene til Piratpartiet. Det ser ut til at MMM i Trondheim ikke er sterkt knyttet til Anonymous, i motsetning til MMM i Oslo. Etter forespørsel fra en i Trondheim MMM lurer Tale på om vi kan distribuere informasjon om MMM i et nyhetsbrev (som vi uansett skal sende ut asap).

Takk for i dag! Møtet hevet 21.11