Referat fra sentralstyremøte 2014-11-04

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 4. november 2014 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Lasse Gregersen, Øystein Jakobsen, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk Østrådal

Andre tilstede: Ole-Aleksander Mellingsæter

Fraværende: Even Solum Gran, Thomas Gramstad

Fraværende underveis: Øystein Jakobsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Fysisk møte i sentralstyret, forberedelser

Ole kjører fra Oslo, med: Middelthun,

Lasse kjører fra Kristiansand via Oslo, med: Tale

Øyvind skal sjekke fly.

Lederseminar, forberedelser

Ole, Tale og Gorm arbeider med kompendiemateriale. Øystein M. kjenner en med en master i ledelse som kan tenke seg å holde foredrag i forbindelse med disse kursene. Vi ønsker en person fra hvert fylkesstyre (i første omgang er leder prioritert) som deltagere på kurset. En viktig faktor i kursene er å bli kjent med hverandres styrker og svakheter og å lære seg å sette folk med de rette ferdighetene til de rette oppgavene, jfr. det Øystein M. og Tale snakka med Jon Þor om på Island. Ole og/eller Tale lager et sammendrag av kurset og informerer styret om dette i nær framtid. Kurset blir 23. til 25. januar 2015

Kommandørkurs

Kommandørkurs er viderekommendekurset som en får tilbud om å ta etter at en har fullført lederseminaret.

Kursbevis følger med ved bestått kurs.

Regnskap og revisor

Thomas sitt bord/ansvarsområde. Ole informerer om at han har fått tilbud fra en ny regnskapsfører. Revisor har fortsatt ikke signert i Altinn. Dette skal purres på.

Pressemeldingsystem (Har noen de eksakte prisene fra NTB?)

Øyvind har de eksakte tallene. De er 3375,-pr. måned for 20 pressemeldinger i året og 3900,- pr. måned for ubegrenset utsending i året. Prisene NTB har oppgitt er ekskludert mva. Sentralstyret er enige om at vi skal klare å sende ut minst 20 pressemeldinger i året.

Vedtak: Styret vedtar å benytte NTB og inngår følgende avtale for kr 3900,- eks. mva. i mnd fra 1. Januar 2015.

[Enstemig vedtatt]

Samarbeid med Telia Sonera i Sverige

Anders Kleppe skal sette opp et møte. Slik Ole har forstått dette ønsker de en eller annen form for samarbeid med oss, men dette trenger vi et møte for å finne ut av.

Annet

o Restart av Akershus blir forberedt nu.

o Hordaland har blitt enig om nytt årsmøte i starten av 1. kvartal 2015.

o Wildcard status

[Møte avsluttet 20:45]