Referat fra sentralstyremøte 2014-11-25

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 25. november 2014 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Lasse Gregersen, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad

Fraværende: Even Solum Gran, Øystein Jakobsen, Ole-Aleksander Mellingsæter

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Lederseminar

Dato er satt, innkalling ble sendt ut ved møtestart.

Styrets helgetur

Øyvind er sannsynligvis stuck i Bergen, men har veldig lyst til å være med. Øystein kan lage mat.

Bankkort

Er det i orden? Ole som har denne oppgaven -- og som også uansett må innom banken for å identifisere og registrere seg i Nordeas systemer -- er ikke på møtet, så ingen vet.

Regnskap

Revisor har fortsatt ikke signert i BRREG. Vi har ny regnskapsfører, Jakobsen har signert. Bilag må transporteres dit og ny regnskapsfører må registreres i BRREG før revisor. Thomas følger opp revisors signering, etter at regnskapsfører er på plass i BRREG.

T-skjorter

Er de hentet? Øystein Jakobsen, som har fått oppgaven tildelt, er ikke på møtet, så ingen vet.

Gruppeaktivitet/Kvartalsmøte i Sekretariatet

Her har Ole kontrollen, men siden han ikke er til stede får vi ikke flere detaljer enn vi allerede har. Siste helgen i november blir det møte mellom sekretariatet og alle gruppene.

Bedre kommunikasjon og initiativ i forhold til medlemmer og potensielt interesserte

Her trengs det sårt en bugfix! Vi sentralstyremedlemmer må pushe på hardere. Vi jobber mye i kulissene, men det syns ikke. Vi må vise det bedre (mer åpenhet i organisasjonen) og være mer aktive i å informere og følge opp. Dette skal ikke gå negativt ut over den flate strukturen vi har, men spre engasjement og kunnskap. Mål: Vi skal få mer informasjon ut til medlemmene. Her er det mange delmål, og de kan vi ta tak i med en gang. Thomas foreslår å bruke piratdiskusjoner-lista som global, nasjonal diskusjonsliste. I tillegg trenges lokale, geografiske lister. Self-service av mailinglister, både lokale, globale, og for spesifikke interesseområder, bør inn i den planlagte medlemssiden.

Innføring av rutiner for å flytte diskusjoner til en offentlig mailingliste

Øyvind foreslår å publisere alt som det mailes om internt til styret unntatt sensitiv privat informasjon (f. eks. når hvem er bortreist, hvem som må prioritere familie osv). Øystein M ser praktiske problemer. Vi må både gjøre mailen tilgjengelig for alle medlemmene våre, helst automatisk, samtidig som vi må holde sensitiv personinformasjon skjult. I kombinasjon er det vanskelig å automatisere. Øystein M foreslår å gjøre dette via medlemssiden som er planlagt, slik at alt kan automatisk arkiveres, og så kan et gitt antall styremedlemmer flagge mailene som usensitive og dermed tilgjengelige. Dette vil lettere synliggjøre det arbeidet som gjøres.

Annet

Hvorfor har ikke alle i sentralstyret PIR-telefonnummer.

Fordi de fleste sentralstyremedlemmene ikke har noe behov for det.


[Møtet avsluttet kl. 21:04.]