Referat fra sentralstyremøte 2014-12-09

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 9. desember 2014 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Lasse Gregersen, Tale Haukbjørk Østrådal, Øyvind A. Holm, Øystein Jakobsen

Fraværende: Even Solum Gran, Ole-Aleksander Mellingsæter, Thomas Gramstad

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Situasjonsrapport Oslo/Sør-Trøndelag/Merch

Øystein M. har vært i Trondheim og hilst på piratene i Sør-Trøndelag. Mange som har vært veldig aktive der har flyttet fra fylket, så aktiviteten har vært litt laber. Planleggingen av merch-avdelingen var godt i gang, men så falt planene i fisk pga. fallet i antallet aktive. De fokuserer nå på å få i gang aktiviteten igjen. Generelt sett er det få trøndere i Sør-Trøndelag Piratparti, en faktor som flere aktive har uttrykt bekymring for nå foran kommune- og fylkestingsvalget.

Hytteturen

Kun Øystein M., Lasse og Fredrik (uPIR) var på tur i helgen, grunnet mye frafall i siste liten. Det var veldig hyggelig, men med så få ble det dessverre ikke gjort så mye som ønsket.

Lederseminar

Lederseminaret kommer til å koste 3000,- per deltager, altså 500,- mindre enn vi har beregnet.

Bankkort

Nordea vil ha originaldokumentene, det holder ikke med innskannede signaturer. Thomas skal sjekke med Nordea om han kan levere dokumentene (som er hos ham) i en filial, og at Ole kan legitimere og registrere seg i en annen filial, eller om Ole må ha med seg dokumentene samtidig med leg/reg.

Regnskap/Revisjon

Thomas vil gjerne ha kopi av undertegnet kontrakt, skann holder. Såvidt jeg skjønner har ØJ originalen. Revisor har fremdeles ikke signert i BRREG, noe som er et irritasjonsmoment for oss. Ny regnskapsfører er i orden.

Kort fortalt: Øystein kontakter Thomas for å sikre at de rette papirer blir signert og prekavert.

Gruppeaktivitet/Kvartalsmøte i Sekretariatet

Avventer informasjon fra Ole.

Annet

Løsningen «Ta Betalt»

Asbjørn fra Oslo PIR var innom forrige møte og foreslo å ta i bruk denne løsningen. Sentralstyret tar en kikk på den i fellesskap

Verktøyet «Slack»

Asbjørn fra Oslo PIR var innom forrige møte og foreslo å ta i bruk denne løsningen. Sentralstyret tar en kikk på den i fellesskap.

Løsninger for mer transparens overfor medlemmene og allmennheten

Vi diskuterer hvordan vi kan gjøre sentralstyrets arbeid mer tilgjengelig. Vi har allerede wikien, men diskuterer tilleggsløsninger.

Landsmøtet 2015

Vi diskuterer hvor det er lurest å legge landsmøtet. Uansett hvilken by eller hvilket tettsted vi velger, begynner vi å planlegge allerede nå. De tekniske spesifikasjonene er de samme som foregående landsmøte.

[Møtet avsluttet 20.38]