Referat fra sentralstyremøte 2014-12-23

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 23. desember 2014 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Thomas Gramstad, Øyvind A. Holm, Ole-Aleksander Mellingsæter, Lasse Gregersen

Fraværende: Even Solum Gran, Tale Haukbjørk Østrådal, Øystein Jakobsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Ole-Aleksander Mellingsæter

Saksliste

Lederseminar

Hittil har vi bekreftet deltagere fra 14 av 18 fylkeslag, samt hele sentralstyret, organisasjonssekretæren og en representant fra Unge Pirater.

Produksjon av materiale har blitt påbegynt, Ole jobber hele julen med å ferdigstille program og innhold. Ole & Tale tar et møte for å produsere materiale 9.-11. januar. (Regner med å være ferdig den 11. januar.)

Fylkesutbetalinger

Hva skjer med fylker som ikke har konto? Går pengene til hovedkassen istedenfor? Thomas har oversikt over sum og kontonummer og utbetaler.

Regnskap/Revisjon

Regnskap er påbegynt med ny regnskapsfører.

Har Øystein Jakobsen ordnet revisjon? Han er ikke her, så vi vet ikke.

Postboksen mens Thomas er borte

Ole og Middelthun møtes 30de for å overlevere nøkkel. Middelthun passer på postboksen mens Thomas er borte.

Nettbankkort mens Thomas er borte - gi til Ole?

Gis til Ole.

Nordea - status kort nr. 2 / Ole

Kortversjonen: papirer levert på majorstua filial, men både ØJ og Ole må møte opp i filialen for å vise frem OG kopiere/skanne legitimasjon.

(Bankens feil ift. ØJ: de skulle ha husket på å gjøre dette da han var der sist...)

Manuels forslag: Støtte Bitshares

Utsettes til første styremøte i 2015.

Styremøter annenhver tirsdag istedenfor hver tirsdag?

[Enstemmig vedtatt å beholde styremøtene hver tirsdag]

Annet

Neste styremøte 6. januar.

[Møtet slutt 20.30]