Referat fra sentralstyremøte 2015-01-20

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 20. januar 2015 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Ole-Aleksander Mellingsæter, Thomas Gramstad (kom 19.50), Øystein Jakobsen (20.20-20.30)

Fraværende: Even Solum Gran, Øyvind A. Holm, Fredrik Kabdebo Nordhammer

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Godkjenning av innkallelse og agenda

[Enstemmig Godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 13.01.15

[Enstemmig Godkjent]

Fylkesutbetalinger

Ole utbetaler i dag. Buskerud, Agder, Rogaland og Møre og Romsdal.

Regnskap/Revisjon - Brønnøysundregisteret

Regnskapskontoret skal fylle inn sin info i BRREG.

Nordea - status kort nr. 2

PGA hektiske regnskapstider har dette ikke vært en PRI for Ole.

Manuels forslag: Støtte Bitshares

Manuel er syk, så dette blir utsatt til neste styremøte, 27. januar.

Lederseminar

Programmet er klart. Vi har en ledig plass. Middelthun sjekker med folk.

Resultater 2014 og budsjett for 2015

Budsjettutkast:

Inntekter:

Budsjetterte inntekter 2015: 1086852
Resultat 2014: 305 636
Støtte fra Akershus PIR og uPIR til kontor: 24000
Tilbakebetaling av lån fra PPI: 23 000
Totalt: 1,439,488

Utgifter:

Reklame og Kampanje: 200 000,-
Utvikling av digitale verktøy: 100 000,-     (Denne er fastsatt av et landsmøtevedtak og kan ikke endres)
Renter: 0,-
Juridisk og revisjon (regnskap):  45 000,-
Leie av lokale inkl. Drift: 154 000,-
Merch: 15 000,-
Møter og arrangementer: 110 000,-
Reise og transport: 110 000,-
Organisatoriske kostnader, inkl. opplæring/kursing: 60 000,-
Støtte til fylker: 302 283,-
IT (drift, investering): 70 000,-
Uforutsette kostnader: 60 000,-
Internasjonaleutgifter:  2480,-
Lønn: Potensielt: 184 684 (Lønn + arb.avg. = 210725)
Totalt: 1,439,488

Landsmøtet

Utsettes til førstkommende møte.

Annet

Godkjenne Grant Thorton som revisor.

[Møtet avsluttet 22:10]