Referat fra sentralstyremøte 2015-01-27

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 27. januar 2015 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Thomas Gramstad (kom 19.45), Øyvind A. Holm (kom 20.00), Tale Haukbjørk Østrådal (kom 20.05)

Fraværende: Even Solum Gran, Fredrik Kabdebo Nordhammer, Øystein Jakobsen, Ole-Aleksander Mellingsæter (meldt forfall)

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Øystein Middelthun

Saksliste

Godkjenning av innkallelse og agenda

[Enstemmig Godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 20.01.15

[Enstemmig Godkjent]

Fylkesutbetalinger

Ole er ikke her, og er den eneste med tilgang til nettbanken for øyeblikket, så vi kan ikke bekrefte dette.

Regnskap/Revisjon - Brønnøysundregisteret

Ole følger opp dette med regnskapskontoret. ØJ hadde snakket med revisor? Trenger signert dokument om valgt revisor, men finner ikke dette.

Vi har registrert det som OK i referatet etter sentralstyremøtet 9. sep 2014, men det kan ikke sees et formelt vedtak her. Det er mulig det også må legges ved referat fra det ekstraordinære landsmøtet som vedtok at styret kunne vedta revisor. Noen (ØJ? Ole? Thomas?) må følge opp.

Vedtaksforslag: Skal vi godkjenne Grant Thorton som revisor? [Enstemmig Godkjent]

Ole har en dokumentmal for vedtak, som bør fylles inn med dette vedtaket og signeres. Det må så leveres til revisor.

Middelthun putter referatet fra det ekstraordinære landsmøtet på wikien, samt renskriver referatet i dokumentform og samler inn to signaturer for at det skal være formelt godkjent.

Manuels forslag: Støtte Bitshares

Manuel er ikke her. Middelthun følger opp med Manuel - vi satser på neste uke.

Evaluering lederseminar

Alle er strålende fornøyde. Vanskelig å sette fingeren på noe som ikke fungerte som tiltenkt. Engasjementet var stort, og det fungerte godt som en kickoff for årets aktiviteter. Vi fikk også skrevet ned en masse nyttig for programmene til alle fylkene som deltok.

Resultater 2014 og budsjett for 2015

Avventer videre arbeid med dette til neste uke.

Landsmøtet

Vi bør ha et møte med Oslo og Akershus så snart som mulig. Siste frist for innkallelse 18. februar, og sakspapirer 27. februar. Det begynner derfor å haste med å bestemme en del ting - spesielt lokaler. Vi foreslår mandag 2. februar, kl. 19.30. Middelthun sender ut mail etter dette møtet.

Annet

Intet.

[Møtet avsluttet 20.36]