Referat fra sentralstyremøte 2015-02-03

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 3. februar 2015 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Øystein Jakobsen, Fredrik Kabdebo Nordhammer, Lasse Gregersen, Ole-Aleksander Mellingsæter, Thomas Gramstad, Tale Haukbjørk Østrådal, Øyvind A. Holm

Fraværende: Even Solum Gran

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Ole-Aleksander Mellingsæter

Saksliste

Godkjenning av innkallelse og agenda

[Enstemmig Godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 27.01.15

[Enstemmig Godkjent]

Støtte Bitshares? Manuel Lains legger frem sitt forslag for sentralstyret.

Snakket med Manuel i går. Vi ble enige om å utsette det til neste uke pga tidspress.

Lønn og heltidsansettelse av Ole

184 684,- lønn. 26 041,- arb.avg.

[Enstemmig Vedtatt]

Ansettelse av Ole-Aleksander Mellingsæter i stillingen "Daglig leder" med tittelen Generalsekretær, med lønn oppgitt ovenfor.

Kontrakt: Lest opp og forstått av alle tilstedeværende

Status revisor

Ole og Jakobsen ordner opp.

Status regnskap

Goodie, under arbeid.

Status Landsmøtet

Sekretariatet jobber aktivt med å finne passende lokaler.

Hotell til god pris, avtale med Smarthotel opprettet til en utrolig konkuransedyktig pris. Ca. 1000,- per person inkludert møterom + lunsj + overnatting + frokost.

www.smarthotel.no

NTB-avtalen

NTB-systemet er aktivt og administrert av Øyvind A. Holm, burde tas i bruk ASAP.

Kommunikasjonsverktøy

(I stedet for Skype/Mumble/etc)

Unseen.is

God kryptering ++

Styret oppretter hver sin bruker og tester dette ved neste møte.

Annet

Sekretariatsmøte

Ekstremt godt og effektivt hva skulle vi vel gjort uten dem...

[Møte avsluttet 21:01]