Referat fra sentralstyremøte 2015-02-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 17. februar 2015 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun (kom 19.55), Øyvind A. Holm (kom 20.00), Fredrik Kabdebo Nordhammer (kom 20.10)

Fraværende: Even Solum Gran, Øystein Jakobsen, Ole-Aleksander Mellingsæter (meldt forfall), Tale Haukbjørk Østrådal (meldt forfall), Thomas Gramstad (meldt forfall)

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Øystein Middelthun

Saksliste

Godkjenning av innkallelse og agenda

[Ikke vedtaksdyktige]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 03.02.15 og 10.02.15

[Ikke vedtaksdyktige]

Status landsmøtet

Ole har rapportert at alt er på track.

Follow My Vote

Skal vi invitere Adam Kaleb Ernest fra Follow My Vote som taler til landsmøtet?

Vi diskuterte dette og kom frem til at han er en veldig interessant person vi gjerne vil ha på møtet. Folk leser seg opp litt om ham og prosjektet, og vi stemmer over det per epost utover kvelden ettersom vi ikke er mange nok tilstede for å ta en umiddelbar avgjørelse.

Annet

Peter Sunde/Unge Venstre

Unge Venstre har ønsket Peter Sunde til årsmøtet sitt, men hadde tydeligvis ikke råd til å betale reise og opphold. Peter har spurt om Unge Pirater kunne være interessert i å ordne noe til felles med Unge Venstre.

Unge Pirater er interessert, men må ha litt mer informasjon om datoer og slikt. Middelthun formidler kontakt, så kan de diskutere seg imellom.

[Møtet hevet 20:40]