Referat fra sentralstyremøte 2015-03-03

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 3. mars 2015 klokken 19.30

Tilstede: Øystein Middelthun, Ole-Aleksander Mellingsæter, Lasse Gregersen, Øyvind A. Holm, Thomas Gramstad, Anders Kleppe (kun tilstede under punkt 1.3.1)

Fraværende: Even Solum Gran, Øystein Jakobsen, Tale Haukbjørk Østrådal (meldt forfall)

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Ole-Aleksander Mellingsæter og Øystein Middelthun

Saksliste

Godkjenning av innkallelse og agenda

[Enstemmig Godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 24.02.15

[Enstemmig Godkjent]

Piratpartiets økonomiske situasjon

Rapport fra Anders & Ole

Anders og Ole viser til epost sendt 19:00 til styret med kontantstrømoppstillinger for likviditetssituasjonen og forslag til løsning.

Nytt forslag til håndtering av økonomien godtatt etter mindre justeringer.

I forbindelse med arbeid i organisasjonen har det vært en del utgifter forbundet med overnatting, mat og transport, som på kort sikt har ført til svekket likviditet. For å bedre situasjonen innføres det umiddelbart full stopp av kostnadsdekking hva gjelder mat, overnatting og transport. Med mindre særskilte forhold tilsier at det er nødvendig vil ikke slike utgifter dekkes av partiet. Det anbefales istedet bruk av couch-surfing hos lokale pirater, som er gratis i tillegg til at det knytter bånd mellom våre medlemmer.

Eksisterende økonomiske avtaler ble gjennomgått, og enkelte avtaler, herunder en avtale om tilgang til overnatting i Oslo, ble endret eller avsluttet. Det er viktig at partiet har størst mulig økonomisk handlingsrom i tiden før valget.

Status fra Merch

Vi har i det siste hatt produktive samtaler med vår kontakt i Warszawa angående produksjon av merch til Piratpartiet.

I Polen finner vi de aller beste prisene på det meste.

Leverandør for USB med logo på er allerede i sving, men avventer at økonomien bedrer seg.

Medlemspakker

Det har i det siste blitt opprettet betalingsløsning og system for å kunne ta betalt for ekstra medlemskap i form av Gull-, Diamant-, og Rubin-Pirat.

Her har vi lagd kreative pakker med litt forskjellige goder i forhold til pris på pakken.

Ca 6 timer koding igjen så er alt på plass og klart til bruk.

Øystein Middelthun og Ole-Aleksander tar møte om dette i løpet av kort tid, slik at vi kan sy det sammen med medlemsdatabasen.

Status landsmøte

Hotellkode for rabatt

Vi har fått hotellkode, og vil sende ut denne i oppdateringen til medlemmer snarlig. Sakspapirene er bortimot klare de også, så det kan tas i samme mail.

Sendte Øyvind invitasjon til Adam Kaleb Ernest?

Ja. Invitasjonen er sendt. Ernest var allerede klar over at han kom til å motta en invitasjon, så sannsynligheten for at han aksepterer og kommer er stor.

Andre foredragsholdere

Manuel har foreslått Sturle Sunde som foredragsholder. Sunde er innehaver av bitmynt.no og kjemper for tiden bl.a. med skattereguleringen av bitcoins i Norge. Vi diskuterte hvorvidt det kunne bli litt mye fokus på bitcoins, men selv om Adam Kaleb Ernests Follow My Vote benytter seg av blockchain-teknologi er det ikke det samme som bitcoins. Teknologien i bunn er lik, men systemene er totalt forskjellige. Vi konkluderte derfor med at foredragene vil være vidt forskjellige, men tror begge vil være både nyttige og interessante for medlemmene våre.

Styret vedtok enstemmig å invitere ham til landsmøtet.

Thomas sender invitasjon til ham.

Middag, lørdag

Middag er planlagt på Village Tandoori. Ole får meny tilsendt straks, og vi vil deretter sende ut informasjon til medlemmene våre.

Program

Vi har begynt å få på plass en del til programmet, men det er ikke spikret ennå. Arbeidet vil fortsette fortløpende på en piratpad.

Gjennomgang av sakspapirer

Vi fikk litt lite tid til å gå gjennom sakspapirene, men har allerede diskutert det i utstrakt grad på mail.

Forslagsstillerne for de to forslagene som behøver justering vil bli gitt en frist på en uke til å ferdigstille dette arbeidet. Dersom så ikke skjer vil forslagene falle bort fra programmet.

Endringsforslagene som vedrører kjerneprogrammet kan dessverre ikke håndteres på landsmøtet på grunn av bestemmelser i vedtektene.

I §3.2 kan vi lese:

Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det  og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av  kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i  behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall.

Sentralstyret vil derfor foreslå at kjerneprogrammet revideres ved landsmøtet 2016, og foreslår at Targeir Attestog, som står for flertallet av de aktuelle endringsforslagene, vurderes som leder av programkomitéen.

Gjennomgang av årsberetningen

Årsrapporten behøver fortsatt en del arbeid, men må heller ikke være klar riktig ennå. Arbeidet fortsetter fortløpende.

[Møtet avsluttet 20.43]