Referat fra sentralstyremøte 2015-03-10

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 10. mars 2015 klokken 19.30

Tilstede: Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Lasse Gregersen, Øyvind A. Holm, Fredrik Kabdebo Nordhammer, Thomas Gramstad (kom 20.00)

Fraværende: Even Solum Gran, Øystein Jakobsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Øystein Middelthun og Thomas Gramstad

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 03.03.15

[Enstemmig godkjent]

Status underslagssak

Anders jobber videre med tallene og får klarhet i hva som er hva, og hvor stor sum det dreier seg om.

Tale tar utgangspunkt i mailen Olve sendte til Rogaland etter at saken ble offentlig, og sender mail til alle medlemmer, samt skriver artikkel til websida.

Tale undersøker advokat.

Status landsmøtet

Valg av restaurant til lørdagen

Thomas har undersøkt flere steder, og foreslår Den Glade Gris, som ligger like i nærheten.

[Enstemmig vedtatt]

Møteleder

Tale har forhørt seg om møteleder men ikke hatt hell.

Thomas spør venn i Venstre/science fiction; hvis nei tar Middelthun over ballen imorgen kveld.

Sakspapirer

Middelthun ordner de siste tingene som skal til før vi kan publisere det til medlemmene.

Årsberetning

Middelthun ser på de siste tingene her, og trekker på hjelp ved behov. Middelthun koordinerer regnskapet for 2014 med regnskapsfører og Anders, som antageligvis må stå for en del av det praktiske her.

Annet

Endring av hvem som har tilgang til bankkontoen

Thomas foreslår at tre personer skal ha tilgang til bankkontoen: Thomas Gramstad, Anders Kleppe og Øystein Middelthun. (Masterkodebrikke hos Middelthun.)

[Enstemmig godkjent]

Endring av postadresse

Thomas registrerer endret postadresse hos Posten. Vi har to måneder gratis ettersending (fra postboksen vi sier opp). Skal vi kjøpe lenger periode enn to måneder? Ekstra ettersendingsperiode hos Posten: 6 måneder eller 12 måneder? Thomas undersøker prisene og sender til styret/legger inn på agendaen for neste styremøte.

Endring av epostadresse

Hva gjør vi med den gamle @piratpartiet.no-adressen som ble brukt av vedkommende, siden det er en funksjonell adresse, og ikke en privat adresse?

Skal vi avvikle denne og istedet holde kontakten med vedkommende på hans tidligere oppgitte private epostadresse? Da kan vi sette opp automatsvar til folk som sender til den funksjonelle adressen, og be om at mail som skal til partiet sendes på nytt til sekretariatet eller styret.

[Enstemmig godkjent]

Piratbesøk

Til info: Thomas holder kontakten med piraten som kommer på besøk til sommeren. Hun kan ikke komme på landsmøtet, men vil gjerne komme til Oslo første uken i april for å treffe oss og snakke om praksisplass/sommerjobb/programvareutvikling.

[Møte avsluttet 20.45]