Referat fra sentralstyremøte 2015-03-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 17. mars 2015 klokken 19.30

Tilstede: Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad, Lasse Gregersen (kom 19.50), Øyvind A. Holm (kom 20.50), Fredrik Kabdebo Nordhammer (kom 20.55)

Fraværende: Even Solum Gran, Øystein Jakobsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Lasse Gregersen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 06.03.15, 09.03.15 og 10.03.15

[Enstemmig godkjent]

Underslagssaken

Formalia rundt medlemskapet til den som underslo:

Eksklusjonssak på Landsmøtet? Nei, vente til etter evt. dom. Også vente pga. evt. forhandlinger om tilbakebetaling. Sjekk med advokat.

Tale inngår avtale med advokat, men har ikke særlig tid til å håndtere saken før om ca 2,5 uke. Hun setter advokaten i kontakt med Anders Kleppe og Øystein Middelthun som tar de første møtene med ham, så tar Tale over saken etterpå.

Er det viktig at vedkommende får tilbud/info om å legge frem sin sak på Landsmøtet.

Vedtak: Dette er ikke en sak for landsmøtet, men for politiet. Ingen vits å tilby det med mindre personen det gjelder spesifikt ber om det. [Enstemmig vedtatt]

Landsmøtet

Status regnskap

Nåværende regnskapsfører gjør ferdig 2014-regnskapet.

Regnskapsfører har sagt at de skal bli ferdig med regnskapet i tide.

Status landsmøtesaker og årsberetning

Programmet må ferdigstilles da det er vanskelig å melde seg på landsmøtet uten dette.

Middelthun presenterer siste versjon av dokumenter og årsberetning for resten av styret som leser gjennom og korrigerer.

Det gjøres endringer i timeplanen i henhold til siste informasjon.

Endelig versjon godkjennes.

Middag til foredragsholderne

Skal vi spandere middag på de to inviterte foredragsholderne?

Ja. [Enstemmig vedtatt]

Video og underslag på Landsmøtet

Når vi skal behandle underslagssaken på Landsmøtet: Hvordan ivaretar vi personvernet til den som underslo i forhold til åpent tilgjengelig video-opptak og streaming?

Slår vi av video under akkurat den saken, og gir en kort oppsummering på video når video slås på igjen til neste sak?

I såfall, hva da med de som deltar digitalt på Landsmøtet, hvordan skal de kunne følge saken?

Eller, hvis video-opptak og strømming pågår kontinuerlig, ber vi alle om ikke å nevne navnet til den som underslo??

Skal vi diskutere dette med Anders og Thor?

Alle er enige om at vi presiserer at vi ønsker å ta vare på personvernet til vedkommende, og at alle derfor bes unngå å nevne ham ved navn. [Enstemmig vedtatt]

Gjester på landsmøtet

Manuel spør: OK å invitere potensielle medlemmer som gjester på Landsmøtet?

Thomas har bekreftet en konkret gjest som Manuel har snakket med.

Det er ok. [Enstemmig vedtatt]

Facebook event(s)

Skal vi lage Facebook event(s) for Landsmøtet og for festmiddagen?

Anders gjør dette.

Ordstyrer

Theodor Helland har mulighet til å skaffe ordstyrer til oss. Thomas følger opp med ham og sørger for at vi har ordstyrer til landsmøtet.

Ansvarlig for stemmesystemet

Øyvind A. Holm er ansvarlig for stemmesystemet under landsmøtet. Øystein Middelthun viser og forklarer ham litt i forkant.

Informasjon på websida

Tale lager artikkel og legger ut kopipasta.

Lunsj under landsmøtet

Thomas sjekker om Coop-butikken i nærheten er åpen på søndager, samt priser på catering fra nærliggende selskaper.

Coop: 8-16 på lørdag, stengt søndag (Coop Mega Bislett, Dalsbergstien 19).

Thomas får myndighet til å inngå avtale med cateringselskap siden vi ikke har oppbevaringsmuligheter for mat fra lørdag til søndag.

Ettersending av post

Pris: NOK 125 per 2 mnd. [1]

Thomas bestiller 6 måneders ettersending = NOK 325, med startdato 23. mars, altså en uke før CSS skal ha tilbake nøklene til postboksen.

Det er for å ha en buffer i tilfelle Posten roter eller somler med å iverksette ettersending. Thomas vil sjekke postboksen i den uken også, for å holde øye med dette.

Ettersending må bestilles minst 5 arbeidsdager før ettersendingen skal starte, dvs. at det blir litt sent å vente til styremøtet 17.03. Thomas sendte derfor inn bestillingen fredag 13.03. Den er bekreftet av Posten 16.03, og godkjent av styret.

Logoer og Merch / nettbutikk

Utsettes til styremøtet 24. mars.

Annet

Styret inviterer inn Anders Kleppe i møtet for å diskutere økonomi m.m.

Anders forteller at det kortsiktige problemet for øyeblikket er at Piratpartiet mangler 110.000 NOK til å betale utestående utgifter. Statsstøtten har ikke kommet til rett tid.

Middelthun låner Piratpartiet 110.000 NOK, med krav om tilbakebetaling så snart statsstøtten kommer. Tale Haukbjørn Østrådal, Anders Kleppe og Øystein Middelthun skriver gjeldsbrev. [Enstemmig vedtatt]

Styret ønsker nytt ekstraordinært styremøte torsdag 19. mars kl. 19.30. [Enstemmig vedtatt]

[Møte avsluttet 22.00]