Referat fra sentralstyremøte 2015-04-23

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 23. april 2015 klokken 21.00

Tilstede: Thomas Gramstad, Manuel Lains, Gorm Hanssen, Anders Kleppe, Daniel Davidsen, Lasse Gregersen, Øystein Middelthun (fra 21:45)

Fraværende: Tale Haukbjørk Østrådal (med i padda fra 21.45)

Møteleder: Lasse Gregersen

Referent: Gorm Hanssen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 16.04.15

[Enstemmig godkjent]

Medlemsdatabase

Anders: Det er bare å sette i gang å importere brukerne til Participants Database-tillegget som er installert. Den er kryptert og helt sikker. Det er kun admins med sertifikatet installert som har tilgang til å endre felt i databasen. Brukerne må bruke lenke tilsendt fra tillegget for å se og endre sine egne data, dersom dette er satt opp på forhånd. Alt er gjort klart for en full medlemsdatabase. Det eneste som mangler er å lage WebUIs for hvert skjermbilde. Det er en veldig kjapp jobb i PD-tillegget.

Lasse ønsker en grundig gjennomgang av alternativene før vi evt. går for PD.

Mulig Tobias bør inviteres inn på styremøtet under disse to punktene om tilganger?

Gorm: Er dette egentlig et punkt som generelt tilfaller styrer? Eller er det et spørsmål som vanligvis håndteres av Stab/Administrasjon/Sekretariat? (Parkinsons law of triviality) Og bør vi ikke ha litt fokus på kvalitetskontroll før vi bare kaster oppgaver på nye folk? (Vi har dessverre hatt uhell her før!) Her tenker jeg mer på uklare roller, prosedyre og planer, mer enn folks iboende ondskap.

Tobias kommer inn pr. mobil og dette diskuteres ca.22:30.

Tobias har laget et [[Medlemsdatabase|forslag til spesifikasjoner].

Det er ingen innvendinger om spesifikasjonene, tech tar ansvar for å samles til et arbeidsmøte.

Hosting

Daniel ønsker tilganger til mail.piratpartiet.no for å kjøre load monitoring over en periode for å se om vi trenger det vi betaler for i dag - Ref tidligere diskusjon.

Daniel får tilgang til serveren vår for å kjøre load-monitor. Tobias involveres.

Manuel nevner spam. Spam-filteret må læres opp ved å flagge spammen som spam istedet for å bare slette den.

Nye medlemmer

Daniel velger nå å misbruke sitt verv for å påpeke at samboeren hans meldte seg inn og betalte kontingenten sin før landsmøtet, men har enda ikke fått velkomstmail. (Bruker dette for å spørre om det er noen som sjekker om vi har fått nye medlemmer?)

Middelthun pleier å gjøre dette, men jeg tror denne oppgaven bør sortere inn under sekretariatet.

Status på delegering av oppgaver fra Tøystein

(Fra forrige styremøte)

  • Kontaktinfo til sentralstyret mangler på piratpartiet.no.
  • Ansettelser og tilsettelser til sekretariatet har GS øverste myndighet til. (Sentralstyrevedtak, 16.04.2015)

Tøystein-sakene delegeres til sekretariatet ved Daniel B.

Nytt kontor

Noen kandidatlokaler?

Egen pad.

  • Foreløpig på tegnebrettstadiet.

Status Strategibanden

Mail fra Øyvind Nondal ang. strategiarbeid:

Hei

Eg har eit par innspel til styremøtet i kveld:

1. Alt strategiarbeid må delegerast til landsstyret i arbeid og fastsetjing av endeleg strategi med handlingsplan. Det kan ikkje vere nokre få folk i Oslo som lagar strategi for heile landet på bakrommet. Strategiarbeid er ein samarbeidsprosess. Eit vedtak kan vere at «Landsstyret får i oppgåve å etablere handlingsretta strategiar innan prioriterte område. Arbeidet skal vere ferdig innan utgangen av juni 2015. Landsstyret vel ein leiar for dette arbeidet.».
2. Styret må gjere vedtak på å få orden på medlemssystemet. Det har vore heilt daudt sidan 2013. Om det ikkje er andre planar, må styret setje av 10 000 kr til å prøve ut innmelding via SMS frå Eurobate.

Med helsing
Øyvind Nondal

Arbeidet har blitt satt på vent i påvente av landsstyremøtet. Landsstyret bør ideelt sett ha et ord med i laget.

Nå ser det imidlertid ut til at landsstyremøtet muligens må utsettes. Mail sendes derfor ut som planlagt.

Styret er enig i at landsstyret bør involveres og Strategibanden må jobbe med landsstyret.

Status Advokat

Undersøkerne må undersøke videre. Må på plass ASAP. Tale og Thomas.

#papirbåter

Fredrik De Lange har sendt oss en mail hvor han ber oss vurdere å tilslutte oss en markering/kampanje.

  1. papirbåter - for oppmerksomhet opp mot båtflyktningene. Alle pirater som har interesse og kapasitet til å støtte denne kampanjen på uansett måte, kan ikke forhindres fra dette, tvert imot! Det er et flott initativ! Det er en kompleks sak, og det diskuteres. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gå videre med saken på dette styremøtet.

Annet

Møteplattform

Tale foreslår å bruke mumble neste møte. Det er ikke proprietært, og krever mindre ressurser enn Skype. I tillegg har vi mulighet til å lage lydopptak av møtene, og vi slipper bl.a. å ringe opp møtedeltakere som ramler ut pga.knotete skype. Mumble har også kryptering. Mumble kan også brukes på mobilklienten plumble så en slipper å få problemer med lydinnstillingene (nja, disse kan være en utfordring, men verdt å undersøke nærmere). Vi går inn for å teste Mumble. På førstkommende sentralstyremøte. (Hurra!)

Oslo Bitcoin Meetup

Manuel skal snakke om kryptoøkonomi-vedtaket fra landsmøtet, 1.mai, på Oslo Bitcoin Meetup. Møt opp!