Referat fra sentralstyremøte 2015-05-07

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 7. mai 2015 klokken 21.00

Tilstede: Gorm Hanssen, Manuel Lains, Øystein Middelthun, Anders Kleppe (forlot møtet 22.30), Tale Haukbjørk Østrådal (kom 21.25 - på Mumble og får vanskelig med seg det som sies)

Fraværende: Daniel Davidsen, Thomas Gramstad, Fredrik Kabdebo Nordhammer

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Manuel Lains

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 23.04.15

[Enstemmig godkjent]

Rutiner for nyinnmeldinger, utmeldinger og frivillige

Rutiner for oppfølging av nyinnmeldinger og utmeldinger, og spesielt nye medlemmer som melder seg frivillig til bestemte oppgaver (f.eks. valgkamp).

 • Går ikke dette under daglig drift og ledelse? (Og dermed Sekretariatet) Isåfall er dette ikke en sentralstyresak.
 • Jo, det gjør det.

Status medlemsdatabase

Tobias driver prosjektet, det har vært møte om dette. Prosjektet går fremover.

Status økonomi og underslagssaken

Samt status erstatningsforhandlinger og advokatkandidater.

 • Anders informerer om status underslagssaken. Vi venter fortsatt på tallene fra Mia. Etterforskeren ønsker å få tall før de går videre.
 • Advokatkandidater. Middelthun vil at vi skal få på plass advokat. Viktig at vi ikke gjør ting feil. Tale er enig. Tale vet om en advokat, men har ikke fått tid enda til å kontakte. Middelthun blir evnt. med på møte. Tale avtaler dette, Middelthun og Tale.

Status nytt kontor

Jmfr. pad.

Middelthun har kikket litt og funnet et par som ser interessante ut, men ikke noe konkret enda. Alle oppfordres til å bruke padda.

(Fun fact: Morgenbladets kontorer rett over gata for Stortinget er til leie. Bare 449 kvadrat.)

Status "Tøystein-sakene"

Sjekke status på "Tøystein-sakene" som ble delegert til sekretariatet ved Daniel B.

 • Anders forsikrer om at Daniel B er på toppen av dette.

Status Strategibanden

Ingenting gjort så langt. Mail sendes ut til alle medlemmer, som foreslått tidligere.

Status Landsstyret og dets første møte

Middelthun anbefaler å avholde møte selv om landsstyret ikke er vedtaksdyktig, for å komme igang. Manuel og Tale er enig i dette. Daniel har ansvaret for innkallingen.

Tale stiller spørsmål om kravet til vedtaksdyktighet, skal "alle fylkesledere" bety ledere i alle fylker eller bare der det finnes ledere. Det er enighet om at "alle fylkesledere" betyr kun lederne i de fylkene det finnes leder, slik at fylker uten styre ikke teller med i kravet for vedtaksdyktighet.

Østfold fylkeslag

Østfold har ikke fungerende fylkesstyre. Manuel forsøker å kontakte personene på liste i Østfold for å få startet opp et fylkeslag.

Organisasjonskart

Gorm holder på med å utarbeide organisasjonskart:

Organisasjonskart

Retningslinjer for sentralstyremøtene

Skal ikke vi lage retningslinjer for Sentralstyremøtene? (forslag fra Gorm)

Forslag bearbeides:

 1. Sentralstyret er underlagt landsmøtet som høyeste myndighet. (deretter kommer landsstyret ifølge vedtektene) (Vedtektsfestet)
 2. Sentralstyret må ha minimum 5 medlemmer tilstede for å være vedtaksdyktig. (Vedtektsfestet)
 3. Styret skal ikke behandle saker som omhandler daglig ledelse og drift, med mindre særskilte behov tilsier annet.
 4. Styret skal beslutte virksomhetskritiske saker, og sørge for kvalitetssikring.
 5. Generalsekretæren har ansvaret for at sekretariatet effektuerer styrets beslutning.
 6. Varihet, sentralstyremøter: 1time. (med mindre det er spesielt krevende saker som skal behandles)
 7. Styret skal etterstrebe punktlighet og progresjon. Det er møteleders ansvar å holde fokus, og sikre en effektiv gjennomføring av møtet.
 8. Møteleder får derfor som oppgave å ha fokus på progresjon i møtene slik at tiden overholdes. Møteleder må derfor ha myndighet til å skjære gjennom og gå videre til neste punkt der han/hun ser at det er nødvendig, evnt. utsette saker til neste møte.
 9. Annet
 • Middelthun mener vi trenger retningslinjer, men er usikker på formuleringene. Manuel etterspør formålet med retningslinjer: Vi skal ha det klart skriftlig hva vi skal gjøre.
 • Punkt 1 og 2. Manuel og Middelthun mener de er dekket av vedtektene. Er det nødvendig å gjenta det. Poenget er å gjøre det enkelt for oss å fokusere.
 • Punkt 3. Middelthun er bekymret for at vi ikke har nok folk til å utføre alt som skal gjøres. Manuel foreslår å fjerne ordet 'ledelse'. Hele punktet er omformulert. Daglig drift og ledelse skal ligge under sekretariatet. Daglig drift er det vi allerede har blitt enige om. Det endte opp med enighet om at diskusjonen stammet fra en språklig tvetydighet (daglig «drift og ledelse» vs. «daglig drift» og ledelse), og det ble reformulert til «daglig ledelse og drift».
 • Punkt 6. Manuel støtter dette punktet.
 • Punkt 7 og 8 legges til.
 • Punkt 7 forsøker å sammenfatte punkt 6 og 8. Bør få med noe om varighet? Behøver mer bearbeidelse.
 • Gorm vil skille på funksjonene til sentralstyret og sekretariatet.

Retningslinjene må jobbes mer med.

Annet

Popcorntime

Produsentforeningen i Virke vil senke nettverksfarten til PopcornTime. Vi kan og bør gjøre noe på dette. (HAHAHAHAHA, kvele farten på P2P. Er det i det hele tatt teknisk mulig uten å måtte kvele hele nettet?)

Skribenter

Vi trenger flere skribenter til piratpartiet.no. Pr. i dag tar Tale dette alene, og det fungerer ikke. Hvor/hvem begynner vi å rekruttere?

[Møtet hevet 23.09]