Referat fra sentralstyremøte 2015-05-21

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 21. mai 2015 klokken 22.00

Briefing fra 21.30 på Mumble - Møte på mumble: mumble.youngpirates.eu port:64738 - chatroom#1 (server-adressen ble skrevet feil i padda ved møtestart)

Tilstede: Tobias Brox, Tale Haukbjørk Østrådal, Gorm Hanssen, Anders Kleppe, Manuel Lains (prøvde fra 22:13 - klarte omsider å koble til 22.40), Lasse Gregersen (kom 22.35)

Fraværende: Øystein Middelthun, Daniel Davidsen, Fredrik Kabdebo Nordhammer

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 07.05.15 og 14.05.15

[Enstemmig godkjent]

Budsjett og penger til valgkamp og sånn ([Jun-Des] frem til ut september 2015)

Netttjenester og telefoni 37.500,00 Zetta
Telefoni 37.500,00 NetCom
Sekretariatet drift og reise 46.000,00 "Kontor" og reise for ordinær drift
Valgkamp trykksaker 15.000,00
Valgkamp reiser 35.000,00
Tilbakebetaling lån 300.000,00

(Red: Meget enkelt oppstilt budsjett for 2015 basert på kontantstrømmen. Det vil kunne føre til at regninger må utsettes i begynnelsen av 2016 - Avklares med dept. når utbetaling 1 2016 kan utbetales.)

Styret anser seg som orientert om budsjettet. Det kan hende vi får mer å rutte med nærmere valgkampen, da vi ikke har budsjettert med donasjoner. Styret setter sammen dette forslaget og den detaljerte informasjonen som har kommet fram om vår økonomi i sakspapirene til det kommende landsstyremøtet.

Høring om TTIP

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---modell-for-investeringsavtaler/id2411615/, høringsfrist 13.08.15

Padder i arbeid: https://prism.titanpad.com/prism-legal-action

Annet

Regnskap og revisor: Generalsekretæren har allerede funnet en glipp i budsjettet. Utgifter til regnskapsfører og revisor er nødt til å være med.

[Møtet hevet kl. 23.27]