Referat fra sentralstyremøte 2015-05-28

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 28. mai 2015 klokken 21.00

Mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#1

Tilstede: Gorm Hanssen, Manuel Lains, Lasse Gregersen, Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe, Daniel Davidsen (kom 21:13), Øystein Middelthun (kom 21.23)

Fraværende: Thomas Gramstad (meldt forfall)

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal og Gorm Hanssen

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Pizza

Tale og Anders har barrikadert seg hos Tale og spiser hjemmelaget pizza. Godkjent.

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 21.05.15

[Enstemmig godkjent]

Prosedyrer for sentralstyret

Det som ble utarbeidet i referatet på et tidligere styremøte:

Skal ikke vi lage retningslinjer for Sentralstyremøtene? (forslag, Gorm) Organisajsonskart: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=File:Organisasjonskart_piratpartiet.png

Foreløpig vurderte punkter:

 1. Sentralstyret er underlagt landsmøtet som høyeste myndighet. (deretter kommer landsstyret ifølge vedtektene) (Vedtektsfestet)
 2. Sentralstyret må ha minimum 5 medlemmer tilstede for å være vedtaksdyktig. (Vedtektsfestet)
 3. Styret skal ikke behandle saker som omhandler daglig ledelse og drift, med mindre særskilte behov tilsier annet.
 4. Styret skal beslutte virksomhetskritiske saker, og sørge for kvalitetssikring.
 5. Generalsekretæren har ansvaret for at sekretariatet effektuerer styrets beslutning.
 6. Varihet, sentralstyremøter: 1time. (med mindre det er spesielt krevende saker som skal behandles)
 7. Styret skal etterstrebe punktlighet og progresjon. Det er møteleders ansvar å holde fokus, og sikre en effektiv gjennomføring av møtet.
 8. Møteleder får derfor som oppgave å ha fokus på progresjon i møtene slik at tiden overholdes. Møteleder må derfor ha myndighet til å skjære gjennom og gå videre til neste punkt der han/hun ser at det er nødvendig, evnt. utsette saker til neste møte.
 9. Møteleder kontakter vara, for å oppnå vedtaksdyktighet. (Der vedtaksdyktighet påkreves) Gorm,28.05.2015
 10. Annet

Styret har som ansvar å:

 1. beslutte virksomhetskritiske saker, og sørge for kvalitetssikring.
 2. være utøvende i å formidle Piratpartiets politikk.
 3. Fortrinnsvis den politiske biten med å øke medlemsmasse og antall stemmer.engasjere og motivere medlemmer og velgermassen.

Styret skal ikke:

 1. behandle saker som omhandler daglig ledelse og drift, med mindre særskilte behov tilsier annet.

Tilleggsfaktorer:

 1. Generalsekretæren har ansvaret for at sekretariatet effektuerer styrets beslutning.

Sentralstyret oversender saken til neste styremøte, og deretter til landsstyremøtet 8. juni. (fra vedtektene: Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.)

Programmereren som kommer til Oslo: Hva nu?

Kommer fra Sverige. Skal lage medlemsportal for oss.

Punktet glir over i neste punkt:

Medlemsportalen: Hva skal den egentlig gjøre?

https://pad.piratpartiet.no/p/Medlemsdatabase

Videresending av mail

Videresending av mail til ogs@piratpartiet.no til sekretariatet, og opprettholdelse av andre maillister/mailadresser. (Posten som også kan kalles "Tech! Hvorfor er det ikke rydda opp?")

Videresending: Forglemmelse. Skal nå være i orden.

Tale jubler over at det hjalp å purre litt.

Spørsmål om prosedyrer for å unngå forglemmelser: Å oppdatere lister og slikt faller egentlig under sekretariatet. Generalsekretæren får i oppgave å finne noen som har kapasitet til å følge opp dette, og vi blir enige om å lage taushetserklæringer slik at personvernet til brukerne blir ivaretatt.

Oppfølging av henvendelser

Er det noen som har tatt tak eller svart på henvendelsene vi har fått fra: (Mrk: Navnene er forkortet for anonymisering.)

 • MNH - Valgkamphjelp, GS følger opp
 • ASK - Valgkamphjelp, GS følger opp
 • SOS - Ikke noe å gjøre
 • D - Tale tar den
 • GHA (Handel og Kontor) - Deles på reddit og kjør debatt i partiet.
 • Partifin (Nesten helt sikker på at GS gjør dette) - Tale
 • Deloitte (GE) 3 påminnelser (sek må ta denne da det har med finansene vår å gjøre)
 • NIF - Tale
 • WN - Gorm

Vi bør etablere et sentralbord under sekretariatet, som kan fungere som 1.linje. Slik er det noen som har ansvar for mail som kommer inn. "Stillingsannonse" på arbeidskontoret?

Arbeidskontoret

Gorm foreslår å smelle opp arbeidskontoret.piratpartiet.no så vi kan lyse ut "stillinger". Middelthun kan smelle det opp, men må vite hva som skal være der. Finnes det kode som er klart?

Tale prøver å finne lage en annonse

Eldorado Bokhandel

Uke 26/27 (Tenker vi ber om uke 27 sånn at vi har mer tid) Da har vi Eldorado helt for oss selv.

Design må sendes til Eldorado senest klokken 12.00 uken før vår uke. Vet dette er i Oslo men føler at dette er såpass god sjangse at alle burde bidra litt.

Uke 26 eller 27 = slutten av juni, begynnelsen av juli

Hele åpningstiden, frem til kl.20. Scene, video, lyd. Vi kan disponere kontor der.

Vi ber om uke 26: 22-28.juni.

Annet

Vi kikker på kontorannonser og vurderer hva vi kan få til diverse priser.

http://www.u75.no/#!kontorsenter/cfpv

http://kart.finn.no/?title=Ulvenveien+75%2C+0581+Oslo&finnkode=56486511&utmy=6650732&showPin=1&geoa=9&utmx=265500&adTypeId=4&postCode=0581&mapType=finnvector&track=thumbnail-3

http://www.finn.no/finn/b2b/commercialproperty/rent/object?finnkode=56486511&searchclickthrough=true

http://www.thoneiendom.no/Naringseiendom/Kontor/kontorlokaler-midt-i-sentrum---brugata-1-ved-gunerius/

[Møtet hevet kl. 22.54]