Referat fra sentralstyremøte 2015-06-04

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 4. juni 2015 klokken 21.00

Mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#1

Tilstede: Gorm Hanssen, Manuel Lains, Øystein Middelthun, Anders Kleppe, Thomas Gramstad, Tale Haukbjørk Østrådal (kom 21.28, meldt på forhånd)

Fraværende: Daniel Davidsen (meldt forfall), Fredrik Kabdebo Nordhammer

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Anders Kleppe

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 28.05.15

[Enstemmig godkjent]

Forespurt vedtak om epostadresser

Kan Sentralstyret fatte vedtak på at:

Sekretariatet v/ GS overtar alt ansvar for pirnorge kontoen på gmail (herunder youtube kontoen) og ordner videresending til relevante interne epostadresser, som f.eks sek@pirblablabla...

Vedtak foreligger allerede.

Prosedyrer for sentralstyret (fortsettelse fra forrige sentralstyremøte)

Styret har som ansvar å:

  1. beslutte virksomhetskritiske saker, og sørge for kvalitetssikring.
  2. være utøvende i å formidle Piratpartiets politikk.
  3. Fortrinnsvis den politiske / organisatoriske? biten med å øke medlemsmasse og antall stemmer, engasjere og motivere medlemmer og velgermassen.
  4. Engasjere og motivere medlemmene og velgermassen for å øke medlemsmasse og antall stemmer.

Styret skal ikke:

  1. behandle saker som omhandler daglig ledelse og drift, med mindre særskilte behov tilsier annet.

Tilleggsfaktorer:

  1. Generalsekretæren har ansvaret for at sekretariatet effektuerer styrets beslutninger.

Sentralstyret oversender saken til neste styremøte, og deretter til landsstyremøtet 8. juni.

(fra vedtektene: Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.) -Det er forskjell på vedtekter og prosedyrer, er prosedyrene noe som må igjennom godkjenningsvedtak hos landsstyret? Gorm

Vedtak: Enstemmig godkjent. Sendes Landsstyret til orientering.

Kontor

Den 17. juni er visningsdag. Alle styremedlemmene ønsker å være med på visning.

Planen er lagt.

Annet

TTIP-demo 12.juni i Oslo. Det distribueres informasjon om demonstrasjoner på sosiale medier og e-post til Oslo og Akershus.

[Møtet hevet kl. 21:50]