Referat fra sentralstyremøte 2015-06-11

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 11. juni 2015 klokken 21.00

Mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#1

Tilstede: Gorm Hanssen, Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe

Fraværende: Daniel Davidsen (meldt forfall), Manuel Lains (meldt forfall)

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Anders Kleppe

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Styret er ikke vedtaksdyktig. Styremøtet gjennomføres som informasjonsmøte uten vedtak.

Godkjenning av referatet fra styremøtet 04.06.15

Styret er ikke vedtaksdyktig. Styremøtet gjennomføres som informasjonsmøte uten vedtak.

Regnskap og revisjon

Har vi noen ny status fra regnskapsfører?

Regnskap 2014 er varslet tidligst ferdig i begynnelsen av juli. Etter ferdigstillelse av regnskapet blir det møte med revisor.

Status: Leie av lokaler

Visninger onsdag 17. juni i Oslo. Tale prøver å bli med.

Budsjett

https://ethercalc.org/oks5kimj78

Styret ser at det oppsatte budsjettet/kontantstrømsanalysen kan brukes som veiledende budsjett frem mot valget. Det er noe over 120.000,- i disponible midler til valgkamp utover det som forfaller i faste og semi-variable utgifter. Det er lang tid mellom statsstøtten i oktober og februar, og det er svært viktig å sikre en buffer for at vi ikke ender opp med tom kasse i januar.

Valgkampplanlegging

Merch, Trykksaker, Valgkamp Kick-Offs, Nyhetsbrev, Vervekampanjer,

Styret ser på detaljene i hver av disse punktene neste møte. Forberedes av GS.

Annet

Det er foreslått å sette av 10.000,- til reise og opphold i forbindelse med årsmøtene i PPI og PPEU i juli.

[Møtet hevet kl. 22:23]