Referat fra sentralstyremøte 2015-06-18

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 18. juni 2015 klokken 21.00

Tilstede: Gorm Hanssen, Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Manuel Lains (kom 21.30, meldt fra på forhånd)

Fraværende: Thomas Gramstad (meldt forfall), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal, senere Øystein Middelthun

Referent: Anders Kleppe

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 04.06.15 og 11.06.15

[Enstemmig godkjent]

Nye lokaler

Forslaget avgjøres med ønsket prioritet for hvert alternativ. Dette for å unngå ny behandling av saken i tilfelle et alternativ er bortleid når vi bekrefter.

Prioriteten er avgjort som følger: 1. St. Olavsplass 2 2. Bernhard Getz Gate 3 3. Storgata 39 4. Holbergs gate 19

Thomas forhåndsstemmer på nytt PIR-kontor i Sankt Olavs gate 2 og sømløs flytting.

De to alternativene Øystein og Anders (som var på visningene) anså som mest realistiske var St. Olavs plass 2 og Berhard Getz gate 3.

Etterutbetalinger til fylkeslagene (2016)

Diskusjoner om fylkeslag skal få etterbetalt penger. GS informerer igjen at det ikke er penger i kassen før utbetalingen av statsstøtte i februar 2016. Budsjettet gir ikke rom for tilbakebetalinger dersom drift skal kunne opprettholdes normalt i 2016.

Valgkamppunkter

  • Merch
  • Trykksaker
  • Valgkamp Kick-Offs
  • Nyhetsbrev
  • Vervekampanjer

Forslag: Valgkamppunkter utsettes til neste møte.

Ingen motsigelser.

Annet

Forslag: Flytte møtetidspunkt til 21:30 - (Manuel vil ikke klare å møte før dette fremover, ca. 50% av møtene)

For: Manuel, Tale, Gorm Mot: Avholdende: Øystein, Adrian

Forslaget er vedtatt med 3 for og 2 avholdende stemmer. Møtetidspunkt flyttet til 21:30 fra og med styremøte 25. juni 2015.

Budsjettforslaget som ble behandlet 11. juni utsettes til enten neste møte, eller møtet etter for endelig godkjenning. Oppdateres med nye tall når nytt kontor er klart.

[Møtet hevet kl. 22:50]