Referat fra sentralstyremøte 2015-06-25

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 25. juni 2015 klokken 21.30

Mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#2

Tilstede: Øystein Middelthun (kom for tidlig), Adrian Tveito Ingebrigtsen, Manuel Lains, Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe (kom 21.40), Thomas Gramstad (kom 21.59)

Fraværende: Gorm Hanssen (meldt forfall), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Øystein Middelthun

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 18.06.15

[Enstemmig godkjent]

Flytting til nytt kontor

Organisering og gjennomføring. Egen pad for alt som har å gjøre med flytting. https://pad.piratpartiet.no/p/kontorflytting

Enklest å flytte på tirsdag (30. juni). Manuel har bil, men skal få slippe å gjøre det alene. Daniel snakket om å kunne låne vekk litt plass på gjesterommet sitt, men han har ikke møtt på sentralstyremøtet 25. juni, så det vet vi ikke 110% sikkert.

Anders har det overordnede ansvaret med å koordinere med HoB, SOP2 og flyttefolk. Daniel, Thomas, ØJ, m.fl. kan forhåpentligvis også hjelpe til.

Posten: Ettersending av papirpost. Vi har aktiv ettersendingsavtale fra postboksen på Majorstua til HOB. Overføre gjenværende måneder fra denne til ny ettersendingsavtale?

Thomas følger opp adresseendingen, som sist.

Stand på Arendalsuka

12. -18. august http://arendalsuka.no/

Tale foreslår å invitere alle styremedlemmer (eller til og med alle medlemmer)

Vi har tre pirater med båt, så om vi kan stille med en flåte kan vi også stille opp med noen sengeplasser.

Invitere Agder-styret (ikke Tale) til et kommende styremøte så vi kan planlegge sammen.

Mediauttalelser/-gruppe

Gorm og Tale skal storme mediene! De bør helst ha en gruppe rundt seg som kan delta, men som partileder og politisk nestleder faller ansvaret for å dra denne gruppa på Tale og Gorm.

Istedet for å fokusere på å skrive artikler sammen må man heller få ut egne artikler, men gjerne med støtte fra andre. Ulempen med å kun gå for samarbeid om artikler er at det har en tendens til å lang tid, og koke veldig ned. Hvis flere skriver og publiserer, ikke bare med fokus på aviser, men på websidene våre, er det lettere å inspirere andre til å bidra også. Leading by example er veldig motiverende for skribenter. Legg gjerne inn kladder på wordpressen slik at andre kan bidra, men ikke vent på at de trår til - og si gjerne fra til styret/mediagruppa (når den kommer på plass), når det behøves korrektur og assistanse.

Valgkamppunkter

  • Merch

Det enkleste for oss er å starte et AS hvor Piratpartiet har eierandeler. Vi har kikket på andre organisasjonsformer, og fant ut at AS er det enkleste.

Dette har med mva og salg å gjøre, slik at ikke hele partiet blir momspliktig.

Bør vi stifte merch-avdelingen som et AS?

For: Enstemmig Mot: Avholdende:

Skal vi sette av en prosentandel (under 1/3 av aksjene) av aksjeselskapet til de personene som tar på seg ansvaret for den daglige driften av merchavdelingen?

For: Enstemmig Mot: Avholdende:

Prosentandelen som eies av partiet skal være 70%:

For: Enstemmig Mot: Avholdende:

Anders og Tale koordinerer dette videre. Det er også mulig å stifte AS-et, og senere selge ned Piratpartiets eierandel til ønskede 70%, slik at vi kommer i gang selv om de tre(?) nye stillingene ikke er besatt ennå.

  • Trykksaker

Nondal har utarbeidet kjempelekre brosjyrer og valgkampvisittkort.

  • Valgkamp Kick-Offs

Vi kombinerer innflyttingsfest og valgkampkickoff! 1. eller 2. juli i de nye kontorene. Begivenheden streames :) Tale ordner!

  • Nyhetsbrev

Tale den treige tekstprodusenten sender det ut i løpet av de neste 30 timene. Bidrag mottas med takk. Det kan opprettes en kooperasjonspadde.

  • Vervekampanjer

Koordinering av faktiske innmeldinger: Thomas og Øystein skal koordinere litt med utvikleren som kommer i sommer, Øystein skal konkretisere punktene i prosjektet så det blir lettere å jobbe med det. Øystein og Anders møtes uka etter at Øystein er tilbake for å overlevere håndteringen av inn-/utmeldinger til sekretariatet. Vervekampanjer henger nært sammen med mange av punktene over, i tillegg til at valgkamp i seg selv er en god vervekampanje.

Punktet vil diskuteres videre senere, i sammenheng med bl.a. merch og fylkesaktiviteter.

Annet

[Møtet hevet kl. 23.06]