Referat fra sentralstyremøte 2015-07-30

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 30. juli 2015 klokken 21.30

Tilstede: Manuel Lains, Tale Haukbjørk Østrådal, Øystein Middelthun, Thomas Gramstad, Gorm Hanssen (kom 22.00), Adrian Tveito Ingebrigtsen (kom 22.00)

Fraværende: Anders Kleppe (meldt forfall), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal, Manuel Lains og Øystein Middelthun

Saksliste

Oppmøte

Tale sender SMS til alle som ikke har møtt opp og ikke gitt beskjed i håp om at vi blir vedtaksdyktige. To møtedeltagere ankommer.

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 23.07.15

Godkjent med en liten rettelse under "Annet" som ingen forstod bæret av, og dermed ble fjernet.

[Enstemmig godkjent]

Faktapadde om valget

Manuel har opprettet en padde for valget.

Manuel skal sende ut mail til alle medlemmer og be om bidrag til padda.

Gorm har en ide angående stemmesedler, synlighet og forhåndsstemmingen:

Klage på henleggelse

Styret samarbeider om å skrive klage på henleggelsen av underslaget på padde. Tale tar kontakt med Anders i morgen tidlig for å få noen utfyllende kommentarer, og leverer så klagen til Politiet.

Annet

Gorm blir bortført av Aliens, men kommer tilbake etter noen minutter.

Nyhetsbrev

Gorm og Tale er på saken. De har padde og er klare til dyst.

[Møtet hevet kl. 23.09]