Referat fra sentralstyremøte 2015-08-06

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 6. august 2015 klokken 21.30

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Øystein Middelthun, Gorm Hanssen (kom 21.40)

Fraværende: Manuel Lains (meldt forfall), Thomas Gramstad (meldt forfall), Anders Kleppe (meldt forfall), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Ikke vedtaksdyktige]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 30.07.15

[Ikke vedtaksdyktige]

Mailutsendelsen til Manuel

Tale innfører three pirate rule som arbeidsmetode. Slik får vi kvalitetssikret hva som blir gjort (Er budskapet forståelig? Er det i tråd med piratverdier?), og vi får motivert hverandre til å jobbe sammen.

Mailutsendelser til alle medlemmer er i prinsippet ikke å forakte, men ikke gjør det alene. Tre hoder tenker bedre enn ett, og å ikke ha en korrekturleser kan føre til en veldig amper admiral. Three pirate rule innebærer at piratene som jobber sammen vet hva de vil oppnå, kjenner til våre prinsipper og vedtatte politikk, og er inneforstått med målet for oppgaven de har påtatt seg. Initiativet settes forøvrig pris på.

Valgkamp

Status

Her har fylkeslagene størst oversikt. Vi tar gjerne imot oppdateringer og spørsmål/forespørsler.

Todo

Workshops: Kafemøter ca. hver til annenhver uke med et spesielt tema. F.eks:

  • Hvordan kjerneprogrammet faktisk gir breddepolitikk.
  • Prosjektstyring
  • Facebook-team: Vi trenger et FB-team. Dette annonseres på arbeidskontoret og fiskes etter blant medlemmene. Tale har en lang rant om hvorfor FB er en skrekkelig plattform, og om hvorfor vi må få Piratpartiets politiske diskusjoner ut av Facebook og inn på egne kanaler. Vi prøver å telle over hvem i sentralstyret som faktisk bruker Facebook, og kommer fram til at det er få. Veldig få. Derfor bør heller ikke Facebook-koordinering overlates til styret. Teamet må bestå av minst tre pirater.

Annet

Diskusjon rundt være eller ikke være-ting. Som nyhetsbrev og å apellere til engasjement. Nyhetsbrev er allerede igang, og vi tar sikte på jevnlige mailer på hver til annenhver ukes frekvens ifm. valgkamp.

Forum-dugnad: et medlem påpekte at h*n ikke kunne poste på forumet. Har alle ti minutter til å oppdatere "godkjente innsendere" i mod-interfacet på forumet?

[Møteslutt 23:00]