Referat fra sentralstyremøte 2015-09-10

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 10. september 2015 klokken 21.30

Mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#1


Tilstede: Manuel Lains, Øystein Middelthun, Anders Kleppe, Gorm Hanssen, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Tale Haukbjørk Østrådal

Fraværende: Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal Hu e' så flink

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Ekstraordinært: Padda bryter sammen. Det samme skjer med piratpartiet.no og mailserveren vår. Styret diskuterer hvordan vi skal håndtere det plutselige svinnet av infrastruktur. Ny padde opprettes og møte fortsettes. https://piratenpad.de/p/pgHx0fIMLATv7HKmC

Godkjenning av referat fra styremøtet 03.09.15

[Enstemmig godkjent]

Bloomberg BNA

Henvendelse fra Bloomberg BNA. Hvordan skal vi stille oss til dette? Kan det vi skriver som svar ha juridiske implikasjoner? Et utkast ligger klart i padden her: https://pad.piratpartiet.no/p/bloomberg20150910

Vedtak: Teksten er godkjent. Tale sender mail.

Nytt medlemsregister i WP

Sekretariatet har veldig lyst å sette opp medlemsregisteret i WP-plugin. Dette vil fjerne nesten alt manuelt arbeid unntatt å sette opp e-post. Vi kan sende automail og medlemmer kan melde seg inn og ut som de vil. Vi vil alltid ha et oppdatert medlemsregister og alle blir fornøyd og har tid til de viktige tingene. I forhold til det arbeidet som teoretisk kan oppstå ved et angrep er fordelene med dette langt større enn bakdelene. Dette er et kontinuerlig arbied. En exploit vil være midlertidig arbeid.

Tech opplyser om at vi allerede har et prosjekt gående på dette: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Medlemsdatabase/kravspesifikasjon

Vedtak: Utsettes til etter valget. Prosjektgruppa får 3 uker på seg til å rapportere tilbake til sentralstyret med info om progresjon.

Valgkampstatus

Resultatene fra skolevalgene og pressemeldinger

Skolevalget er over, og vi vokste i nesten alle fylkene vi stiller lister i. Kjempebra!

  • Status Oslo: Veldig bra, bemannet bod nesten hver (ettermid)dag
  • Status Agder/Kristiansand: Masse søte pirater
  • Status Bergen: Veldig bra. Fylkeslederen har nettopp gjort god figur på radio.
  • Status Trondheim: Gorm idler atm, og kan ikke svare, men de har også ofte god bemanning nå virker det som.

Vedtak:

Nettsensur / DNS-Server

Thor, Øystein og Tobias har satt opp semi-redundant DNS-server. Enda bedre oppsett er på gang. Diskutert i flere små omganger på møtet allerede.

Vedtak:

Annet

  • Følge opp klagen på henleggelsen av underslagssaken

Følger opp etter valget. Vi har ikke hørt noe mer.

[Møtet hevet 23.02]